العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Strateji ve Askerî Konular Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın Amaçları  1. Harbiyelilere, topoğrafik harita kullanılmasını öğretmek, arazi çalışmaları ile bilgi ve becerilerini pekiştirmek,
  2. Muharebe sahasının canlandırılması kapsamında askerî harekâtın yönetiminde doğru karar verme yeteneği kazandırmak,
  3. Güncel coğrafi bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
  4. Harp Tarihi ve Strateji ile ilgili kavramlar ışığında geçmiş harpleri değerlendirerek sonuçlar çıkarmak ve askerî karar verme becerisini kazandırmak,
  5. Gelecekte meslek yaşantılarını askeri disiplin hukuku çerçevesinde düzenleyerek, askerî usul ve kaidelerle birlikte, suç teşkil eden fiilleri, amir ve astların hak ve yetkilerini, meslek yaşamında uygulayacağı ve uygulatacağı kuralları öğretmek,
  6. Disiplin suç, tecavüz, kabahat ve askeri cürümler açıklanmakta, üst, ast ve amir davranışlarının hukuka uygunluğu bilgi ve kavrama seviyesinde öğretmektir.

Sayfa Başına Dön