العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalının Amaçları


Amacı

  • Bilgisayar bilimleri konularında temel kavram, terminoloji ve teknik bilgiye, temel teorik ve uygulama yöntemleri hakkındaki bilgilere sahip olmak,

  • Alanındaki temel gelişmeleri izleyebilmek, matematik modeller oluşturabilmek ve veriler üzerinde yorumlama yeteneğine sahip olabilmek, sorunları tanımlayarak algoritmik çözüm üretebilmek ve programlama dilleri vasıtasıyla gerçekleştirebilmek,

  • Bilgisayar Bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek,

  • Bilgisayar Bilimleri alanındaki keşif ve sonuçları kullanarak diğer bilim dalları ile entegrasyonunu sağlayabilmektir.

Sayfa Başına Dön