العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalının Amaçları


Bilgi Güvenliği tüm dünyada ihmal edilemeyecek öneme haiz bir konu haline gelmiştir. Hususi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kritik bir kurumda bu önem bir kat daha artmaktadır. Bilginin artık büyük oranda bilgi işlem ortamında tutulduğu bir dönemde yaşıyoruz. Kurumsal bilgimizin değerinin bilinmesi, gerekli farkındalığın silahlı kuvvetlerin tüm kademelerinde hissedilmesi, en başta subaylarımızın gerekli bilinci elde etmesiyle mümkündür. Siber savaşların yaşandığı günümüzde, subaylarımızın siber saldırı tekniklerini bilmesi, bunları gerektiğinde nasıl uygulayacağını, bu saldırıları nasıl savuşturacağını bilmesi gerekmektedir. Bilgi Güvenliği ihmal edildiği takdirde, ülke güvenliği tehlikeye girebilecek, kurum imajı zedelenecek, belki telafi edilemeyecek sonuçlara yol açacaktır. Bilgisayar Mühendisliği lisans dalından mezun olan subaylar, Kara Kuvvetlerinin her kademesinde, Silahlı Kuvvetlerin gerekli kademelerinde bilgi güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak, diğer personelin de bu bilince ulaşmasında aydınlatıcı rol üstlenecektir.

Vizyonumuz

Bilgisayar Mühendisliği alanında küresel düzeyde muharip ruhlu muvazzaf subaylar yetiştirmek ve yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması, karar destek ve liderlik kavramlarını geliştirmeye yönelik; bilgisayar tabanlı sistemlerin analizi, tasarlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine dair teori, ilke, uygulama ve teknik bilgilerin lisans düzeyinde öğretilmesi ve müteakip safhalarda ihtisas düzeyinde öğretim ve eğitimi takip edebilecek muvazzaf subaylar yetiştirilmesidir.

Sayfa Başına Dön