العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Bilgisayar Mühendisliği Program Yeterlilikleri

S.Nu. Bilgisayar Mühendisliği Program Yeterlilikleri
1 Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmalıdır.
2 Alanı ile bağlantılı diğer bilimlerin temel ve kavramsal bilgilerini bilgisayar bilimleri ile bütünleştirebilecek bilgiye sahip olmalıdır.
3 Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemlerini adlandırabilmelidir.
4 Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanabilmelidir.
5 Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlar ve test edebilmelidir.
6 Bağımsız veya disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilmelidir.
7 Takım ve proje çalışmalarında yönetici, planlayıcı veya koordinatör olarak görev alabilmelidir.
8 Problem sahalarını saptayıp tanımlama, ilgili konunun çözümüne yönelik alanları ve yöntemleri doğru seçebilmelidir.
9 İhtiyaç duyulan bilgilere ulaşabilmeli, edindiği bilgileri değerlendirebilmeli, kullanabilmeli ve çözümler üretebilmelidir.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmelidir.
11 Alanı ile ilgili bilgilerini ve düşüncelerini aktarmada modern iletişim yöntemlerini kullanabilmelidir.
12 Alanı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik duygu, düşünce ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilmelidir.
13 Bilgisayar Mühendisliği çözüm ve uygulamalarını uluslararası görev boyutunda takip edebilme ve de uygulayabilme becerisine sahip olmalıdır.
14 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
15 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
16 İş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması hususlarında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
17 Bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahip olmalıdır.
18 Bilgi güvenliği uygulamaları kapsamında sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
1 Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmalıdır. 2 Alanı ile bağlantılı diğer bilimlerin temel ve kavramsal bilgilerini bilgisayar bilimleri ile bütünleştirebilecek bilgiye sahip olmalıdır. 3 Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemlerini adlandırabilmelidir. 4 Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanabilmelidir. 5 Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlayabilmeli ve test edebilmelidir. 6 Bağımsız veya disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilmelidir. 7 Takım ve proje çalışmalarında yönetici, planlayıcı veya koordinatör olarak görev alabilmelidir. 8 Problem sahalarını saptayıp tanımlama, ilgili konunun çözümüne yönelik alanları ve yöntemleri doğru seçebilmelidir. 9 İhtiyaç duyulan bilgilere ulaşabilmeli, edindiği bilgileri değerlendirebilmeli, kullanabilmeli ve çözümler üretebilmelidir. 10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmelidir. 11 Alanı ile ilgili bilgilerini ve düşüncelerini aktarmada modern iletişim yöntemlerini kullanabilmelidir. 12 Alanı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik duygu, düşünce ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilmelidir. 13 Bilgisayar Mühendisliği çözüm ve uygulamalarını uluslararası görev boyutunda takip edebilmeli ve de uygulayabilme becerisine sahip olmalıdır. 14 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır. 15 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır. 16 İş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması hususlarında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 17 Bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahip olmalıdır. 18 Bilgi güvenliği uygulamaları kapsamında sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.

Sayfa Başına Dön