العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Bologna Süreci ve Kara Harp Okulu

20. yüzyılın sonlarında Avrupa, 21. yüzyılın bilgi çağı olacağı tespitinden hareketle Bilgi Avrupası'nı oluşturmak amacıyla eğitim alanında uygulanacak bir dizi kararlar aldı. Gücünü bilgiden ve bilimden alacak olan Bilgi Avrupa'sında, Avrupa coğrafyasındaki ülkeleri hem birbirleri ile uyumlu - birbirlerini tamamlayıcı, hem de rakiplerinden üstün kılacak bir yükseköğretim sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

9 Haziran 1999'da Bologna Bildirisi'nin 29 ülke tarafından imzalanması ile Bologna Süreci resmi olarak başlamış ve süreci takip etmek üzere bir Bologna İzleme Grubu (Bologna Follow-up Group - BFUG) oluşturularak iki yılda bir eğitim bakanlarının toplanması kararlaştırılmıştır. 1999'dan beri sürece dahil ülkelerin eğitim bakanları her iki yılda bir toplanmakta ve Avrupa yükseköğretiminin geleceği planlanmaktadır. Türkiye bu sürece 2001 yılında Prag toplantısında dahil olmuştur.

1999 Bologna Bildirisi ile açıklanan yükseköğretimde ulaşılması istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır:

 • Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi),
 • Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçmek,
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) uygulamak,
 • Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak,
 • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
 • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.,
 • Yaşam boyu öğrenimi teşvik etmek,
 • Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımını sağlamak,
 • Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı cazip hale getirmektir.

Bologna Süreci Çalışmaları

Kara Harp Okulu 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı itibari ile “Çoklu Lisans” Programına başlamıştır.

Bu kapsamda lisans ve lisansüstü programlar için;

 • Türkiye Yüksek Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Alan yeterliklerine göre program yeterlilikleri,
 • Dersler ve tanıtım bilgileri,
 • Ders öğrenim kazanımları,
 • Derslerin AKTS kredileri belirlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası standartların dikkate alınarak Bologna Sürecine uyum sağlanmasının, KHO Lisans ve Lisansüstü Programlarının kalitesini ve geçerliliğini artıracağı değerlendirilmektedir.

Sayfa Başına Dön