العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü AmaçlarıKara Harp Okulu Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programının genel amacı, analitik düşünme ve modelleme becerilerine sahip, araştırmacı, öngörülemeyen problemlere akılcı yaklaşımlar ile çözüm önerileri ortaya koyabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, meslek ahlakı yüksek, mühendislik bakış açısına sahip ve liderlik özellikleri olan muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programını tamamlayan bir muvazzaf subayın, aldığı teorik ve pratik bilgiler/eğitim sayesinde,

  • Başta muharebe ve elektronik bilgi sistem alanı olmak üzere tüm teknolojik alanlardaki gelişmeleri ve dünya ordularını bu bağlamdaki imkân ve kabiliyetlerini yakından ve bilimsel esaslar doğrultusunda izleyebilmesi; bu teknolojilere sahip askeri elektronik/silah sistemlerinin bilinçli bir kullanıcısı ve öğreticisi olabilmesi,
  • Bu alanlar başta olmak üzere birliğinin/karargâhının/kuvvetinin tüm alanlardaki mevcut problem sahalarına yönelik bilimsel (araştırmaya/analitik düşünceye dayalı) ve gerçekleştirilebilir ihtiyaç tanımlamaları yapabilmesi,
  • Söz konusu ihtiyaçların karşılanabilmesi için, problem tanımlama, analiz, tasarım, uygulama ve yorumlama süreçlerini dikkate alan, gerçekçi, zaman ve kaynak israfına yol açmayan (maliyet etkin), olabildiğince milli yeteneklerin kullanımını esas alan, yenilikçi çözümler/öneriler ortaya koyabilmesi; imkânlar elverdiği takdirde bu çözümleri hayata geçirebilmesi veya
  • Bu çözümleri hayata geçirmekten sorumlu birimlerle (üst komutanlıklar, kurumlar, üniversiteler, araştırma merkezleri veya savunma sanayine yönelik birimlerle) kendi birliği arasında etkin bir arayüz rolü üstlenebilmesi amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön