العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Haberleşme Anabilim Dalı Amaçları  • Elektromanyetik teori, Mikrodalga tekniği, elektronik harp sistemleri, antenler ve sayısal sinyal işleme alanlarında analiz ve uygulama yapabilme becerisinin kazandırılması
  • Pratikte karşılaşılan haberleşme sistem problemlerini matematiksel olarak ifade edebilme, sistematik ve analitik düşünebilme ile neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğinin kazandırılması.
  • Sayfa Başına Dön