العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Program Yeterlilikleri

S.Nu. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanabilmelidir.
2 Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilmelidir.
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistem, bileşen ve işlem tasarlama becerisine sahip olmalıdır.
4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi gösterebilmelidir.
5 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olmalıdır.
6 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilmelidir.
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olmalıdır.
8 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
10 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini gösterebilmelidir.
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
12 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanındaki uluslar arası standartları, terminolojiyi ve metodolojileri tanıma becerilerine sahip olmalıdır.

Sayfa Başına Dön