العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünün AmacıEndüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünün amacı, içeriği ve kapsamı ilgili yönetmelik ve yönergelerle uyumlu olarak belirlenmiş endüstri ve sistem mühendisliği programı ve yetkin eğitim kadrosuyla beraber, Harbiyelilerin fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve becerilerini mühendislik ilke ve yöntemleriyle birleştirmelerini sağlamak; bu sayede Harbiyelilere birer lider ve yönetici olarak, kuracakları ve/veya işletecekleri karmaşık sistemleri disiplinler arası bir yaklaşım ile belirli hedeflere ulaşabilecek şekilde tasarlamalarını, işletmelerini, kontrol etmelerini ve süreçleri analiz ederek gerekli iyileştirmeleri yapabilmelerini sağlayacak yetenekler kazandırmaktır.

Yöneylem Araştırması I/II/III, Sistem Simülasyonu, Karar Analizi, Sistem Dinamikleri ve Matematiksel Modelleme derslerinden elde edecekleri kazanımlar ile Harbiyeliler, kıt kaynakları etkin olarak kullanabilecek, karşılaştıkları problemleri bilimsel yöntem metodolojisini kullanarak analiz edebilecek, ilgili problemlere bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşabilecek ve bilimsel çözümler üretebilecek, karmaşık problemlerin çözümünde karar süreci adımlarını uygulayabilecek, muharebe sahasını matematiksel olarak modelleyip ilgili değerlendirmeleri ve analizleri yaptıktan sonra hareket tarzını seçme konusunda daha isabetli kararlar alabilecek ve öngörü kabiliyetini geliştirebilecektir.

Üretim Planlama I/II, Tesis Planlama ve Yerleşim, İş Analizi ve Ergonomi, Mühendislik Ekonomisi ve Kalite Kontrol ve Planlama derslerinde elde ettikleri kazanımlar ile mevcut imkânların en iyi şekilde değerlendirilip, kaynak israfının önlenmesi, en az girdi (kaynaklar) ile en çok düzeyde çıktı (ürün ve hizmet) üretecek planlamaların yapılması esaslarını öğrenecekler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, kaynakların amaca uygun olarak rasyonel bir şekilde kullanılması ve verimliliğin sağlanması maksadıyla yöntemler geliştirebileceklerdir.

Proje Yönetimi, Teknoloji Yönetimi ve Üretim ve Hizmet Bilgi Sistemleri derslerinde elde ettikleri kazanımlar ile büyük bir hızla gelişen teknolojiyi takip edebilecek farkındalık ve donanıma sahip olacak, gelişen teknolojinin üretim ve hizmet endüstrisine etkilerini özümseyecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde benzer teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak altyapıyı oluşturabilecek yeteneklere sahip olacaklardır.

Sayfa Başına Dön