العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Endüstri Ana Bilim Dalı Amaçları  1. Harbiyeliye, üretim ve hizmet sektöründe karar verme süreçlerinde kullanılan bilimsel yöntemleri Kara Kuvvetleri’nin faydasına kullanmayı öğretmek.
  2. Harbiyeliye, parçaya değil bütüne odaklanmasını öğretmek suretiyle sistem bakışı kazandırarak bu yeteneği Kara Kuvvetleri’nin problemlerinin çözümünde kullanmasını sağlamak.
  3. Karargâhlarda ve kıtalarda yürütülen her türlü iyileştirme ve geliştirme projelerinde ekip lideri vb. olarak görev alabilmesini sağlayacak donanımı kazandırmak.

Sayfa Başına Dön