العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları


Optimizasyon Laboratuvarı:

Harbiyelilerin bilgi teknolojileri konusunda yetişmeleri için bütün derslerin uygulama ve projelerinde bilgisayar kullanımı özendirilmektedir. Bu amaçla tümü internete bağlı olmak üzere optimizasyon laboratuvarında 40 adet yüksek kapasiteli bilgisayar Harbiyelinin kullanımına sunulacaktır. Optimizasyon laboratuvarının; Yöneylem Araştırması I/II/III, Sistem Simülasyonu, Sistem Analizi, Tesis Planlama ve Yerleşim, Kalite Planlama ve Kontrol ile Sistem Dinamikleri derslerinde kullanılması planlanmaktadır.

İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı

İmalat süreçlerinin, imalat sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin, faaliyetlerin icrası için yapılacak zaman etüdü çalışmalarının ve insan anatomisine uygun çalışma ortamının tasarlanmasında incelenecek konuların anlatıldığı, gösterildiği laboratuvardır. Laboratuvarın ergonomi ve iş etüdü bölümünde ağırlıklı olarak kas yorgunluğu ve uygulanan kas gücü hesaplamaları, fizyolojik stres ve enerji harcanımı ölçümü, ergonomi – fiizksel çalışma kapasitesi ölçümü, antropometri (vücut boyutlarının ölçümü), kuvvet – tork ölçümü, işlevsel değerlendirme, iş ölçümü ve çalışma metotlarının geliştirilmesi, motor beceri ve koordinasyon değerlendirme ile çevresel streslerin (gürültü, aydınlatma, iklim) ölçümü ve değerlendirmesi yapılmasına imkân sağlayacak cihazların bulunması düşünülmektedir. Bu bölümden Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş, İş Analizi ve Ergonomi ile Kalite Planlama ve Kontrol derslerinde istifade edilmesi planlanmaktadır.

Laboratuvarın Tesis Planlama ve Yerleşim bölümünde, üretim ve hizmet sektöründe hizmet veren tesislerin iç tasarımlarının modellenebilmesini (cihazların, makinelerin, birimlerin ve çalışanların yerleri ve birbirleri ile olan ilişkileri) ve üretim – hizmet süreçlerinin temsil edilmesini sağlayacak şekilde çeşitli eğitim yardımcı malzemesi (Lego, makine parçaları, maketler vb.) bulunması planlanmakta ve bu bölümden Tesis Planlama ve Yerleşim ile Üretim Planlama ve Kontrol I/II derslerinde istifade edilebilecektir.

Sayfa Başına Dön