العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Program Yeterlilikleri

S.Nu. Endüstri ve Sistem Mühendisliği Program Yeterlilikleri
1 Matematik, Fen Bilimleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmalı; kuramsal ve uygulamalı bilgileri, alanı ile ilgili problemlerin modellenmesinde ve çözümünde kullanabilmelidir.
2 Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Muharebe Sahası Ana Fonksiyon Alanları ile ilgili problemleri belirlemek, tanımlamak, modellemek ve çözebilmek maksadıyla uygun analitik yöntemlerle modelleme teknikleri seçebilmeli ve uygulayabilmelidir.
3 Bir sistemi ya da süreci analiz edebilmeli ve istenen gereksinimleri karşılamak maksadıyla gerçekçi kısıtlar altında en uygun yöntemle tasarlamalı ve uygulayabilmelidir.
4 Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknik, araç ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçebilmeli, kullanabilmeli ve geliştirebilmelidir.
5 Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Muharebe Sahası Ana Fonksiyon Alanlarına ilişkin problemlerin incelenmesi ve çözümü maksadıyla deney tasarlayabilmeli, deney yapabilmeli, veri toplayabilmeli, sonuçları analiz edebilmeli ve yorumlayabilmelidir.
6 Alanında bireysel ve takım üyesi olarak ve disiplinler arası takımlarda etkin bir şekilde çalışabilmeli ve sorumluluk alabilmelidir.
7 Bilgiye erişmek maksadıyla kaynak araştırması yapabilmeli, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmelidir.
8 Türkçeyi iletişimde sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde kullanabilmeli, ilave bir yabancı dil kullanma becerisine sahip olmalıdır.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
10 Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi konularında uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmalıdır.
11 Mesleki fonksiyon alanlarında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kavramlarının farkında olmalıdır.
12 Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutta sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini bilmeli ve hukuksal sonuçlarının farkında olmalıdır.
13 Harekât analizi yöntem ve tekniklerini muharebe sahasının canlandırılması ve fonksiyon alanlarının analizinde etkin bir şekilde kullanabilmelidir.

Sayfa Başına Dön