العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

İnşaat Mühendisliği Bölümü LaboratuvarlarıAnalitik düşünce ve mühendislik bakış açısının temellerinin; matematik, fen ve inşaat mühendisliği temel bilgilerini uygulama becerisinin; inşaat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve araçları kullanma becerisinin kazandırılması ve İnşaat Mühendisliği Lisans programında yer alan derslerdeki teorik bilgilerin yapılacak uygulamalarla pekiştirilmesinin sağlanması maksadıyla laboratuar kurulum çalışmaları devam etmektedir.

1. Yapı Malzemesi Laboratuvarı

Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi, Betonarme 1 ve 2 derslerinde, her türlü yapının yapı taşlarının fiziksel, kimyasal ve mühendislik özelliklerinin belirlenmesi, teorik olarak verilmiş bilginin laboratuar ortamında uygulamalar yapılarak pekiştirilmesi, gerekli yöntemler kullanarak deney konularında teorik sonuçlarının pratik sonuçlarla karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

2. Ulaştırma Laboratuvarı

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği ve Karayolu Mühendisliği derslerinde temel, alt temel, üst temel ve kaplama olarak fiziksel ve mühendislik açıdan incelenmesi ile bu tür yapıların planlanması ve yapılmasına yönelik teorik olarak verilen bilginin laboratuar ortamında uygulamalar yapılarak öğretilmesi ve gerekli yöntemleri kullanarak deney konularının teorik sonuçlarının pratik sonuçlarla karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

3. Geoteknik Laboratuvarı

Zemin Mekaniği, Temel Mühendisliği, İnşaat jeolojisi derslerinde, her türlü yapının yapılacağı arazinin fiziksel, kimyasal ve mühendislik özelliklerinin tespiti ile daha önce teorik olarak verilmiş olan bilginin laboratuar ortamında uygulamalar yapılarak öğretilmesi, gerekli yöntemler kullanarak deney konularında teorik sonuçlarının pratik sonuçlarla karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

4. Hidrolik Laboratuvarı

Akışkanlar Mekaniği, Hidrolik, Hidroloji derslerinde boru akımlarında sürekli ve yersel enerji kayıpları, akım çeşitleri ve davranış biçimlerinin incelenmesi, kuyu çekimi ve birim hidrograf çıkarılması gibi konularda deneyler yapılarak herhangi bir su tesisi ya da sudan faydalanma için ihtiyaç duyulacak verilerin elde edilebilmesi, gerekli yöntemler kullanarak deney konularında teorik sonuçlarının pratik sonuçlarla karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön