العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

İnşaat Mühendisliği Program Yeterlilikleri

S.Nu. İnşaat Mühendisliği Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda kuramsal, uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
2 İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
3 İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine ulaşabilmelidir.
4 Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan, tsunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini kavramış olmalıdır.
5 İnşaat Müh. Problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi gösterebilmelidir.
6 Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
7 Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde değerlendirip yorumlayabilmelidir.
8 Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilmelidir.
9 İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama, alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme becerisine sahip olmalıdır.
10 İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olmalıdır.
11 İnşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma yapabilmelidir.
12 İnşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
13 Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
14 Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslararası platformda, kişi ve kurumlara bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
15 Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
16 İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.

Sayfa Başına Dön