العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanlığı  İşletme Bölümünün amacı, hem TSK’nin kuruluşunda bulunan birlik, kurum ve kuruluşlarda hem de uluslararası veya çokuluslu askeri ve diplomatik organizasyonlarda, geleceğin yöneticileri olarak görev üstlenmeye namzet Harbiyelilere, bu görevleri icra ederken ihtiyaç duyacakları yönetim, liderlik ve organizasyon becerilerini kazandırmaktır.

  Detaylı Bilgi »

 • Yönetim ve Organizasyon

  Harbiyeliye, yönetim, liderlik ve organizasyon becerisi kazandırmak, Görevin icrası için kendisine tahsis edilen beşeri ve beşeri olmayan kaynakları etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla çeşitli karar destek sistemlerini kullanabilmesini...

  Detaylı Bilgi »

 • Üretim Ynt. ve Pazarlama

  Harbiyelinin sosyal ve ekonomik olay ve gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta kavrayabilmesini ve yorumlayabilmesini sağlamak, görevli olduğu kurumun ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılanması için gereken lojistik destek ve tedarik zincirini...

  Detaylı Bilgi »

 • Muhasebe ve Finansman

  Harbiyelinin, sosyal ve ekonomik olay ve gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta kavrayabilmesini ve yorumlayabilmesini sağlamak, karşılaşılan sorunlara ilişkin, analitik bir yaklaşımla zamanında ve doğru çözümler ve tedbirler geliştirmesini...

  Detaylı Bilgi »

Sayfa Başına Dön