العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

İşletme Bölümü Program Yeterlilikleri

S.Nu. İşletme Bölümü Program Yeterlilikleri
1 İşletme ve yönetim bilimleri alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmelidir.
2 İşletme ve yönetim bilimleri alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmeli, verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmelidir.
3 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmelidir.
4 İşletme ve yönetim bilimleri alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilmelidir.
5 Alanında bireysel ve takım üyesi olarak sorumluluk alabilmeli ve disiplinler arası takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi gösterebilmelidir.
6 Çalıştığı kurum için amaç ve hedefler belirleyebilmeli, çalışanların gelişimlerine yönelik faaliyetleri yönetebilmelidir.
7 İşletme ve yönetim bilimleri alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeli, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmeli ve öğrenmesini yönlendirebilmelidir.
8 Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olmalıdır.
9 Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
10 İşletme ve yönetim bilimleri alanında ilgili kişi ve kurumları, toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal konularda bilgilendirebilmeli; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmelidir.
11 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli, en az bir yabancı dili kullanarak işletme ve yönetim bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilmeli ve meslektaşları ile iletişim kurabilmelidir.
12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır
13 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmalı, İşletme ve yönetim bilimlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini gösterebilmelidir.
14 Mesleki fonksiyon alanlarında girişimciliği, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği teşvik edebilmeli; mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutta sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini bilmeli ve hukuksal sonuçlarının farkında olmalıdır.

Sayfa Başına Dön