العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı

Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Amaçları

  • Harbiyelinin, sosyal ve ekonomik olay ve gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta kavrayabilmesini ve yorumlayabilmesini sağlamak,
  • Karşılaşılan sorunlara ilişkin, analitik bir yaklaşımla zamanında ve doğru çözümler ve tedbirler geliştirmesini sağlamak,
  • Görevin icrası için kendisine tahsis edilen beşeri ve beşeri olmayan kaynakları etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla çeşitli karar destek sistemlerini kullanabilmesini sağlamak,
  • Harbiyelinin kariyer planlaması ve gelecekte ihtiyaç duyulabilecek kurumsal ve bireysel ihtiyaçların karşılanması maksadıyla gereli olan yüksek lisans, doktora ve Harp Akademileri eğitimleri için zorunlu olan lisans düzeyinde bilimsel altyapısını oluşturmak amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön