العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Amaçları

  • Harbiyeliye, yönetim, liderlik ve organizasyon becerisi kazandırmak,
  • Görevin icrası için kendisine tahsis edilen beşeri ve beşeri olmayan kaynakları etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla çeşitli karar destek sistemlerini kullanabilmesini sağlamak,
  • Kazandırılan liderlik özellikleri ve bilgiye dayalı otorite ile kendi birimini, uygun bir örgüt iklimi tesis ederek yönetebilme becerisi kazandırmak,
  • Karşılaşılan sorunların çözümünde uygulayacakları hareket tarzlarına yönelik olarak bilgiyi toplayabilecekleri, işleyebilecekleri ve kullanıma sunabilecekleri bilişim teknolojilerini öğretmek,
  • Harbiyelinin kariyer planlaması ve gelecekte ihtiyaç duyulabilecek kurumsal ve bireysel ihtiyaçların karşılanması maksadıyla gerekli olan yüksek lisans, doktora ve Harp Akademileri eğitimleri için zorunlu olan lisans düzeyinde bilimsel altyapısını oluşturmak amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön