العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Kamu Yönetim Bölümünün AmaçlarıAmaçlarımız

  • Türk kamu yönetimi sistemini tarihsel, ilkesel, kurumsal, işlevsel özellikleri bakımından inceleyerek idari teşkilatı ve ilkelerini, kamu bürokrasisini, kamu görevlilerinin özelliklerini ve kamu yönetiminin denetlenmesini öğreterek amaçlamaktadır. Bu konular hakkında Harbiyelilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
  • Dünya siyasal sistemlerini şekillendiren tarihsel siyasi olayları öğrenmek, gelişen siyasal süreçleri anlamak ve güncel siyasal sistemleri yorumlama yeteneği kazanmak için karşılaştırmalar yapabilecek kadar temel kavramlar seviyesinde Harbiyelilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
  • Siyasi Düşünceler Tarihi dersinde tüm Harbiyelilere, Devlet ve toplum hayatına yön veren her türlü siyasi düşünce ve anlayışın tarihsel geçmişi öğretilerek siyasal düzenlerin gelişim ve sorunlarına yönelik çağdaş tartışma konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
  • Türkiye'de idarenin kökenleri olarak gösterilen Osmanlı Klasik Dönemi olmak üzere çeşitli idari dönemlerin oluşumunu açıklamak ve bu dönemlerin temel sosyal ve idari mekanizmaları üzerinde inceleme yaparak Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar olan devletin idari yapısı hakkında Harbiyelilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Sayfa Başına Dön