العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Kamu Yönetimi Lisans Program Yeterlilikleri

S.No. Lisans Programı Sonunda Harbiyeli'nin Sağlaması Gereken Yeterlilikler
1 Kamu kurumlarının idari, hukuki, siyasi ve ekonomik yapı ve işleyişlerini her türlü boyutuyla tanıyabilmeli, karşılaştırmalı olarak yeni teknik ve yaklaşımlarla inceleyebilmelidir.
2 Kamu yönetimi, hukuk ve ekonomi ile ilişkili konularda karşılıklı olarak bilgi paylaşımında bulunacak seviyede düşünce ve önerilerini yazılı ve sözlü sunma yeteneğine sahip olmalıdır.
3 Kamu yönetimi alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel bilgiye sahip olarak hukuki, iktisadi ve idari sorunlara ilişkin çözüm ve nitelendirmeler yapabilmelidir.
4 Kamu yönetimi alanında elde ettiği yaklaşım, değer ve anlayışı çevresine tanıtarak, haklara saygı çerçevesinde hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesi, paylaşılması ve sürdürülmesine katkıda bulunabilmelidir.
5 Kazandığı kuramsal bilgi sayesinde karşılaştığı sorunlara ve olgulara analitik çözümleme ile farklı açılardan bakabilmeli, sosyal bilimlere uygun değerlendirmeler yapabilmelidir.
6 Farklı disiplinlerle birlikte takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve güncel gelişmeleri takip edebilmelidir.
7 Sosyal ve kültürel hayata katılım sağlayacak seviyede yaşam boyu öğrenmenin gereklerini yerine getirilebilmelidir.
8 Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve etkin bir iletişim kuracak düzeyde terminoloji ve dil becerisine sahip olmalıdır.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
10 Karar alma ve uygulamayı içeren idari süreçte bilişim teknolojilerini etkin kullanarak güncel bilgi ve yenilikleri yakından takip edebilmeli, edindiği birikimi paylaşabilmeli ve ilgili yerlere aktarabilmelidir.
11 Sorumluluğu altındaki personelin mesleki gelişimine yönelik bir programın planlamasını, düzenlemesi ve uygulamasını yapabilmelidir.
12 Kurumsal yapı ve süreçleri düzenleyen her türlü mevzuatı detaylı olarak araştırabilmeli, ilişkilendirerek yorumlayabilmelidir.
13 İçinde yer aldığı kurumsal yapılarda üstlendiği görevleri edindiği bilgi ve anlayış çerçevesinde etkin olarak yürütebilmeli, muhakeme ve karar verebilmelidir.
14 Farklı bilgi ve yeteneklere sahip bireyleri kurumsal hedef ve ideallere hazırlayarak onları yönlendirebilmelidir.
15 İçinde yaşadığı sosyal çevre ve kurumsal yapının sorunları ve geçmiş uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır.

Sayfa Başına Dön