العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 


Silahlı Çatışma Hukuku Araştırma Merkezi

Bir silahlı çatışma sırasında tarafların uyması gereken ve savaş hukuku olarak da adlandırılan kurallar silahlı çatışma hukuku tarafından incelenmektedir. Açıkça ilan edilmiş olsun veya olmasın, bütün savaşları düzenlemeyi amaçlayan “savaş hukuku”, savaşan ülkelerin birbirleriyle ve savaşa katılmayan ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemekte, ayrıca bireylerin savaştaki hak ve sorumluluklarını belirtmektedir. Özellikle asker kişilerin savaş ortamında tabi olduğu kuralları ortak kabul edilmiş ilke ve kriterlere bağlamayı amaçlayan bu disipline ilişkin her türlü araştırma ve incelemeler yaparak Dünyadaki silahlı çatışma hukukunda elde edilen gelişme ve incelemeleri subay adayı Harbiyelilere aktarmayı bu merkez sağlamaktadır.

Silahlı Çatışma Araştırma ve inceleme merkezi; kadrosundaki yetkin hukukçular, uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyenler ve kamu yönetimi dalı öğretim elemanları tarafından verilecek kurs, konferans, panel ve seminerlerle Türkiye’de bu amaçla kurulan ilk merkez olma özelliğini sürdürecektir. Kara Harp Okulu Kamu Yönetimi Bölüm başkanlığındaki Hukuk Ana bilim dalı tarafından bu konuda hazırlanacak olan eğitim programları önümüzdeki yılın eğitim ve öğretim dönemlerinde uygulanacaktır.

Sayfa Başına Dön