العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Enerji Anabilim DalıEnerji Anabilim Dalının Amaçları:

  • Mühendislik sistemlerindeki genel termodinamik yasalarının kavranması ve silah sistemleri ile muharebe destek ve hizmet destek sistem ve araçlarında kullanılan enerji sistemlerinin tanıtılması.
  • Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Enerji alanlarında analiz ve uygulama yapabilme becerisinin kazandırılması.
  • Pratikte karşılaşılan enerji ve ısıl sistem problemlerini matematiksel olarak ifade edebilme, sistematik ve analitik düşünebilme ile neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğinin kazandırılması.

Sayfa Başına Dön