العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Mekanik Anabilim DalıMekanik Anabilim Dalının Amaçları:

  • Silah sistemlerinde kullanılan temel makine elemanlarının çalışma prensiplerine hâkim olma ve amaçları doğrultusunda kullanabilmelerinin sağlanması.
  • Pratikte karşılaşılan mekanik sistem problemlerini matematiksel olarak ifade edebilme, sistematik ve analitik düşünebilme ile neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğinin kazandırılması.

Sayfa Başına Dön