العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Makine Mühendisliği Program Yeterlilikleri

S.Nu. Makine Mühendisliği Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kuramsal ve uygulamalı alanlarda kullanabilecek altyapıya sahip olmalıdır.
2 Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilmelidir.
3 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahip olmalıdır. (Mekanik sistemler, Isıl sistemler)
4 Makine Mühendisliği problemlerini tanımlama, çözme, gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olmalıdır.
(Mekanik problemler, Isıl problemler)
5 Bağımsız veya disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi gösterebilmelidir.
6 Takım ve proje çalışmalarında yönetici, planlayıcı veya koordinatör olarak görev alabilmelidir.
7 Problem sahalarını saptayıp tanımlama, ilgili konunun çözümüne yönelik alanları ve yöntemleri doğru seçebilmelidir
8 İhtiyaç duyulan bilgilere ulaşabilmeli, edindiği bilgileri değerlendirebilmeli, kullanabilmeli ve çözümler üretebilmelidir
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olmalıdır.
10 Alanı ile ilgili bilgilerini ve düşüncelerini aktarmada modern iletilim yöntemlerini kullanabilmelidir.
11 Alanı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik duygu, düşünce ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilmelidir.
12 Toplum ile etkin iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
14 İş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması hususlarında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
15 Makine Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini gösterebilmelidir.

Sayfa Başına Dön