العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Sosyoloji Bölümünün AmacıSosyoloji Lisans Programının Vizyonu:

Ulusal ve uluslararası standartlarda sosyoloji lisans eğitimi vererek, Askeri sosyoloji alanında dünyanın en iyi bölümü olmaktır.

Sosyoloji Bölüm Başkanlığının Vazifesi:

Harp Okulları Kanununun 4’üncü ve 5’inci maddelerinde belirtilen amaç, nitelik ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, Harbiyelilere sosyoloji disiplininde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yaptırmaktır.

Sosyoloji Lisans Programının Katkıları:

Peter Berger, sosyolojik bakışı özeldeki geneli görmek olarak tanımlar. Bu perspektiften hareketle KHO’da uygulanan Sosyoloji Lisans Programı, sosyolojinin temel ilke, kavram, yöntem ve paradigmalarıyla, askeri konuları tahayyül etmeye(imgelemeye), daha anlaşılır kılmaya ve yorumlamaya çalışan bir felsefeye sahiptir. Bu kapsamda; Dünyanın ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı toplumsal yapılar (birlik, kurum ve karargâh) içerisinde görev yapacak olan Harbiyelilere;

  • Toplumsal olaylar, Kurumlar, Toplumsal değişme, Toplumsal problemler, Grup ve gruplar arası davranışlar, Liderlik, iletişim ve sosyal etkiler konularında bilgi ve yeterlik kazandırmayı,
  • Kara Harp Okuluna mühendislik bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimlerde ihtiyaç duyulan akademik gelişim ve birikimi kazandırmayı,
  • Toplumsal yaşamın oluşum, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hem yerel hem de evrensel düzeyde anlayan, açıklayan ve yorumlayan öğrenci, araştırmacı ve akademisyen yetiştirirken, toplumsal ve askeri sorunların çözümüne yönelik bilimsel birikim sağlamayı,
  • Askerliği seven fakat mühendislik dışındaki alanlara, özellikle sosyolojiye, ilgi duyan nitelikli adayları kazandırmayı,
  • Kıtalarda görev yapacak olan subay, astsubay, erbaş ve erlerin toplumsal yaşamdaki konumlarını, rollerini ve statülerini öğrenmelerini,
  • Birlik, kurum ve karargâhlardaki sosyal ilişkileri ve etkileşimleri,
  • Kurum kültürünü ve dinamiklerini,
  • Küreselleşen, karmaşıklaşan ve belirsizleşen bir ortamda savaş ve savaş dışı harekâtı etkileyen toplumsal dinamikleri daha iyi anlayabilecek, açıklayabilecek ve yorumlayabilecek bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.

KHO Sosyoloji Bölümü

4 yıllık sosyoloji lisans programıyla Harbiyelilerin, toplumu, insanın sosyal yaşantısını ve etkileşimini, grupları, sosyal kümelenmeyi, kültür, kurum ve yapıları kapsayan sosyolojinin araştırma alanlarını analiz ederek, bir sosyal varlık olarak insanı tarih, ekonomi, psikoloji gibi diğer insan bilimleriyle birlikte ele alabilecek bir birikim sağlamalarını amaçlamaktadır.

Sosyoloji, toplumsal gerçekliği, toplumsal değişme perspektifiyle inceleyen, hem teorik hem de uygulamalı bir temel bilim dalıdır. Sosyolojik bilgi ve düşünme yetisi, kişiyi içinde yaşadığı topluma ve dünyaya karşı eleştirel bir bakış ve tavır geliştirmeye yönlendirir; aynı zamanda bu bilginin topluma ve insanlığa hizmet amaçlı projelerde kullanılmasını teşvik eder.

Sayfa Başına Dön