العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Sosyoloji Ana Bilim DalıSosyoloji Ana Bilim Dalı Amaçları

Dünyanın ve Türkiye’nin, farklı bölgelerinde, farklı toplumsal yapılar içerisinde görev yapacak olan Harbiyelileri;

  • Toplumsal olaylar, kurumlar, toplumsal değişme, toplumsal problemler, grup, gruplar arası davranışlar, iletişim ve sosyal etki konularında bilinçlendirmek,
  • Sosyolojide ortaya çıkan tanım ve kuramları Türk toplum tarihi açısından ele alıp tartışmak,
  • Aile, iktisat, siyaset, eğitim ve askerlik gibi toplumsal kurumların tarihini, yapılarını ve işlevlerini öğretmek,
  • Sosyal sorunları ve durumları tespit etmeye ilişkin alan araştırma yöntem ve teknikleri konusunda beceri kazandırmak,
  • Toplumların değişimine ilişkin kuramsal bilgi birikimine sahip olarak yorum yapabilmeyi sağlamak,
  • Küreselleşme sürecinde yaşanan yeni toplumsal olgular hakkında analiz yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön