العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Temel Bilimler Bölüm Başkanlığının AmaçlarıKara Harp Okulu Komutanlığında akademik programında okutulan derslere altyapı oluşturan temel fen ve sosyal bilim ders konularının öğretilerek subay adaylarının;

  • Temel mantık kurallarını kullanma becerisi, bilimsel ve soyut düşünme alışkanlığı gelişmiş,
  • Sosyal etki ve grup dinamiği bilinci, güzel yazma ve konuşma becerisi kazanmış,
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkelerini, hukukun temel kavramlarını özümsemiş,
  • Hak ve adalet bilinci gelişmiş,
  • Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda, bilimsel bir yaklaşımla sorunları çözme yeteneği kazanmış,
  • Ülkeler arası siyasi ilişkileri kavramış,
  • Tarih bilincine sahip, çağdaş birer lider olmalarını sağlamaktır.

Sayfa Başına Dön