العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Temel Sosyal Bilimler Ana Bilim DalıTemel Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Amacı

Harbiyelilere, Türkçenin yapı ve işleyiş dizgesini kavratmak; yazım kurallarını eksiksiz ve doğru biçimde uygulama becerisi kazandırmaktır.

Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,

 • Dil kültür ilişkisi öğrenir.
 • Türkçenin bir bilim ve dünya dili olma özelliklerini bilir.
 • Türkçe tarihi gelişimini öğrenir.
 • Atatürk’ün Türk dili konusunda yaptığı çalışmaları bilir.
 • Yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilir.
 • Ses ve Türkçenin ses özelliklerini bilir.
 • Kelimeleri kök ve eklerine ayırabilir.
 • Cümleyi çözümleyebilir.
 • Cümledeki anlatım kusurlarını düzeltebilir.

Harbiyelilere Atatürk İlkeleri ile Atatürkçü Düşünce Sistemini, yani Atatürkçülüğü kavratmak; Atatürk’ün düşünce yapısını oluşturan etkenleri, O’nun devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, laiklik ilkesine ve dış politika ilkelerine ilişkin düşünce ve görüşlerini eksiksiz ve doğru bir biçimde kazandırarak Atatürkçülüğü bir yaşam tarzı haline dönüştürmektir.

Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;

 • Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni benimseyen, davranışa dönüştüren ve bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak donanıma sahip olurlar.
 • Milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel esaslarını bilirler.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini kavrarlar.

Sayfa Başına Dön