العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

KARA HARP OKULU LİSAN HEDEFLERİ

 1. KHO’nda eğitim gören öğrencilerin Hazırlık sınıfı ile birlikte toplam 1144 saat İngilizce eğitimlerinin sonunda Genel İngilizce ve Özel Amaçlı İngilizce eğitimi alarak Avrupa Ortak Dil Kritelerine göre Orta İleri düzeyde (B2) İngilizce bilgisine sahip olarak mezuniyetlerini sağlamak.
 2. Bu kapsamda Harbiyelilerin mezuniyetlerinde genel İngilizce seviyelerine yönelik olarak aşağıda sunulan hedefler belirlenmiştir:
 • Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilir, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir, standart dilin kullanıldığı filmleri önemli oranda anlayabilir.
 • Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilir.
 • Öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir,
 • İlgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.
 • İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir, belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilir, olayların ve deneyimlerin kendisi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilir.

Göreve yönelik mesleki İngilizce alanında ise,

 • Mesleği ile ilgili dokümanları okuyup anlayabilir,
 • Yurt içi ve yurt dışı görevlerde yabancı dili dört beceri açısından etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Yurt dışı temsilciliklerimizde, ataşelik ve diğer görevlerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilir,
 • Uluslararası platformlarda Türkiye’nin tezlerini savunabilir ve müzakere edebilir,
 • Mütercim-Tercümanlık görevlerinde dili etkin olarak kullanabilir.

Sayfa Başına Dön