العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

KARA HARP OKULU LİSAN HEDEFLERİ

Askeri Liselerden Gelen Öğrenciler için KHO’nun Lisan Hedefleri

 1. KHO’na Askeri Liselerden Üst Orta (B2) düzeyinde gelen öğrencilerin Genel İngilizce ve Özel Amaçlı İngilizce eğitimi alarak İleri Düzey (C1+) İngilizce bilgisine sahip olarak mezuniyetlerini sağlamak
 2. Bu kapsamda Harbiyelilerin mezuniyetlerinde,
  • Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir,
  • Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir,
  • Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir,
  • İngilizce lisanında Askeri konularla ilgili terminolojiyi yeterli düzeyde anlayıp, kullanabilir,
  • Askeri görevlerin gerektirdiği 4 dil becerisini yeterli düzeyde kullanabilir,
  • NATO ve yurt dışı görevler kapsamında eğitim, kurs, konferans, seminer ve toplantıları etkin şekilde takip edebilecek ve bu tür ortamlarda bildiri sunabilecek ve tartışmalara katılabilecek İngilizce bilgisine sahip düzeye ulaştırmak.

Sivil Kaynaktan Gelen Öğrenciler için KHO’nun Hedefleri

 1. KHO’na Sivil Kaynaktan gelen Başlangıç (A1) düzeyinde gelen öğrencilerin Genel İngilizce ve Özel Amaçlı İngilizce eğitimi alarak Orta düzeyde (B1) İngilizce bilgisine sahip olarak mezuniyetlerini sağlamak
 2. Bu kapsamda Harbiyelilerin mezuniyetlerinde,
  • Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir,
  • Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir,
  • Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir,
  • İngilizce bilimsel ve askeri nitelikteki hertürlü yayını anlayabilecek düzeye ulaştırmak,

Alan 3 Kapsamında KHO’nun Lisan Hedefleri

 1. Alan 3 kapsamında başlangıç düzeyindeki (A1) Harbiyelilerin İleri Düzey (C1+) yabancı dil bilgisine sahip olmalarını sağlamak,
 2. Bu kapsamda Harbiyelilerin mezuniyetlerinde,
  • Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir,
  • Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir,
  • Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir,
  • Yabancı dil bilgisi kapsamında o dilin kültürü, tarihi alanında yeterli düzeyde bilgiye sahip,
  • Askeri görevlerin gerektirdiği 4 dil becerisini yeterli düzeyde kullanabilir düzeye ulaştırmak.

Super A kurlarında ikinci yabanci dil alan Harbiyeliler için KHO’nun Hedefleri

 1. Super A kurlarında Başlangıç (A1) düzeyinde ikinci yabancı dil eğitimi alan Harbiyelilerin Orta düzeyde (B1) ikinci yabancı dil bilgisine bilgisine sahip olarak mezuniyetlerini sağlamak
 2. Bu kapsamda Harbiyelilerin mezuniyetlerinde,
  • Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir,
  • Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir,
  • Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir,
  • İkinci yabancı dilde bilimsel ve askeri nitelikteki hertürlü yayını anlayabilecek düzeye ulaştırmaktır.

Sayfa Başına Dön