العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

KARA HARP OKULU’NDA YABANCI DİL EĞİTİMİKara Harp Okulu, öğrenci kaynağı itibariyle Askeri Liselerden ve sivil kaynaktan temin faaliyeti yürütmektedir. Askeri liselerde hazırlık sınıfında yoğun eğitim almış öğrencilerin ileri seviyede İngilizce bildiği kabul edilmekte ve Harbiyelilerin dil becerilerini muhafaza edip geliştirebilmesi için kullanım ortamları sağlama; bireysel çalışma alışkanlığı kazandırma amaçlanmakta ve özel amaçlı Askeri İngilizce programı uygulanmaktadır. Sivil kaynaktan gelen öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce eğitimi ile öğretime başlanmaktadır. Her iki kaynak için de özel amaçlı İngilizce programı çerçevesinde, yoğun olarak değişik askeri konularda metinler incelenmekte ve Harbiyelilerin askeri terminolojiyi öğrenmeleri hedeflenmektedir. 4 yıl devam eden eğitim hayatında bir subay KHO’da 390 saat İngilizce dersi almaktadır.

Kurlar

İngilizce, A ve B Kurlarında tüm sınıflarda haftada 4 saat verilmektedir. T.C. ve K.K.T.C uyruklu öğrenciler aynı esaslara tabi olmak üzere, Askeri Lise kaynaklı Türk öğrenciler A Kurunda, Misafir Harbiyeliler ve sivil lise kaynaklı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler B Kurunda öğrenim görmektedir. B Kurunda eğitim görecek Harbiyelilerden seviye tespit sınavında başarılı olanlar (ortalamanın üstünde not alanlar) İngilizce A kuruna alınmaktadır. A kurundan B kuruna geçiş mümkün değildir.

İngilizce A kurunda çok başarılı olan öğrencilere ikinci dil eğitimi imkanı tanınmaktadır. Bu öğrenciler, Almanca, Fransızca, Rusça, Yunanca ve Çince dillerinden herhangi birisini seçebilmektedir. Bu Harbiyeliler Süper A kurunda haftada 2 ders saati İngilizce, 2 ders saati 2 inci yabancı dil dersi almaktadırlar.

Sınavlar, Ders Geçme ve Krediler

Ders geçme taban notları A kurunda 50, B kurunda ise 60, ders kredileri 4 olarak belirlenmiştir. İkinci yabancı dil dersi alanlar için ders kredileri +2 kredidir. Hem yıl içi ara sınav ve finallerde başarılı olmak, hem de gelecekte beklenen performansı yeterince gösterebilmek için yabancı dilde dört temel becerinin birlikte geliştirilmesine önem verilmektedir.

KHO’da dil öğrenim politikası Doğal Yaklaşım (Natural Approach) metoduna dayanmaktadır. Bu amaçla Harbiyelilerin yabancı dilde bol miktarda anlaşılabilir yazılı ve sözlü girdi (comprehensible input) alması amaçlanmaktadır. Kara Harp Okulu Kütüphanesinde yer alan Yabancı Dil Eğitim Merkezi (YADEM) bu amaca hizmet etmekte Harbiyelilerin ders dışı zamanlarında görsel, işitsel ve etkileşimli kaynaklar yardımıyla yabancı dil becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön