العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

KARA HARP OKULU’NDA YABANCI DİL EĞİTİMİKara Harp Okulu, öğrenci kaynağı itibariyle sivil kaynaktan temin faaliyeti yürütmektedir. Sivil kaynaktan gelen öğrenciler, Hazırlık sınıfında başlangıç düzeyinde İngilizce eğitimi ile öğretime başlamaktadır. Hazırlık sınıfının sonunda öğrencilerin B1 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Harbiyeliler Hazırlık, 1nci, 2nci, sınıflarda genel İngilizce eğitimi almaktadır. Harbiyeliler için 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda özel amaçlı İngilizce programı çerçevesinde, askeri İngilizce temalı ders kitabı ile birlikte çeşitli askeri konularda metinler dört dil becerisi çerçevesinde işlenmekte ve Harbiyelilerin askeri terminolojiyi öğrenmeleri hedeflenmektedir. 5 yıl devam eden eğitim ve öğretim hayatında bir subayın KHO’da toplam 1144 saat İngilizce dersi alması sağlanmaktadır.Harbiyelilerin KHO’nda İngilizce eğitim ve öğrenimlerinin sonunda Genel İngilizce ve Özel Amaçlı İngilizce eğitimi alarak Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Orta İleri düzeyde (B2) İngilizce bilgisine sahip olarak mezuniyetlerini sağlamak hedeflenmektedir.

Sınavlar, Ders Geçme ve Krediler

KHO’nda Harbiyelilerin ders geçme taban notları hazırlık sınıfında 60, diğer sınıflarda 50, ders kredileri ise 4 olarak belirlenmiştir. İkinci yabancı dil dersi alan Harbiyeliler için ders kredileri +2 kredidir. KHO’nda Harbiyelilerin eğitim ve öğretim yılı içinde yapılan ara sınav ve finallerde yabancı dilde başarılı olmaları ve geleceğe yönelik hedeflenen dil seviyelerine ulaşmaları için yabancı dilde dört temel dil becerisinin gelişimine önem verilmektedir.

KHO’nda yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde güncel metot ve teknikler kullanılmakta, yabancı dil öğreniminde dört temel dil becerisi bütünleşik bir şekilde verilerek, Harbiyelilerin belirlenen dil seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Kara Harp Okulu kütüphanesinde yer alan Yabancı Dil Eğitim Merkezi (YADEM) bu amaca hizmet etmekte Harbiyelilerin ders dışı zamanlarında görsel, işitsel ve etkileşimli kaynaklar yardımıyla yabancı dil becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön