العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

TÜRK SILAHLI KUVVETLERİ’NDE YABANCI DİLİN ÖNEMİTürkiye’nin elliyi aşkın ülke ile askeri eğitim işbirliği antlaşması bulunmaktadır. Bu yabancı ülkelerde sadece bir yıl içinde beş yüze yaklaşan askeri işbirliği faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bütün bu görev ve faaliyetlerin Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yakışır şekilde yürütülebilmesi ancak ileri seviyede bir yabancı dil bilgisi ile mümkündür. TSK’nın modernizasyonu çerçevesinde envantere giren ileri teknoloji ürünü silah, teçhizat ve malzemenin, etkin ve ekonomik olarak kullanılması için iyi bir lisan bilgisine ihtiyaç vardır.

TSK; BM, NATO, BAB ve AGİT gibi uluslararası örgütlere üyeliğinden doğan sorumlulukları gereği, varlığını ülke sınırları dışına da taşımıştır. Bu kapsamda TSK birlikleri, Somali, El-Halil, Gürcistan, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Afganistan ve Lübnan’da icra edilen barış gücü operasyonlarında görev almış; Kuveyt, Doğu Timor gibi birçok istikrarsız bölgede barış ve huzurun temini için uluslararası güçler içinde aktif bir rol üstlenmiştir.

İngilizce dili uluslararası sivil ve askeri ilişkilerde ortak dil olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir. TSK’nın tüm personeli tarafından İngilizcenin iyi seviyede bilinmesi ve konuşulması önemli bir gerekliliktir. Ayrıca artan uluslararası ilişkiler İngilizcenin yanında ikinci bir dili bilme mecburiyetini de ortaya çıkarmıştır. Mevcut durumda, gerek İngilizce, gerekse çevre ülke dillerini iyi derecede bilen personel ihtiyacı söz konusu olmuştur. Dolayısıyla ileri seviyede İngilizce seviyesinin kazanımı ve korunarak geliştirilmesi önem kazanmıştır. Sahip olduğu yabancı dil becerisini korumak ve geliştirmek her Harbiyelinin bireysel sorumluluğu ve görevidir.

Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce dışında bazı önemli batı dillerini ve komşu ülkelerin dillerini öğrenecek subay adayları için Kara Harp Okulu Okulunda Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinde ikinci yabancı dil eğitimi verilmektedir.

TSK Lisan Eğitimi Konseptinde subaylardan beklenen yabancı dille ilgili görevler şu şekilde ifade edilmiştir:

  • Mesleği ile ilgili dokümanları okuyup anlama, çeşitli yabancı kaynakları kullanarak araştırma ve inceleme yapma,
  • Yurt dışında eğitim, kurs, konferans, seminer ve toplantıları etkin şekilde takip ederek bu tür ortamlarda bildiri sunma ve tartışmalara katılma,
  • Yurt içi ve yurt dışında müşterek / birleşik karargahlarda görev yapabilme, gerektiğinde yabancı birlikleri sevk ve idare etme,
  • Yurt dışı temsilciliklerimizde ataşelik ve diğer görevleri arzu edilen seviyede yürütme,
  • Uluslararası platformlarda Türkiye’nin tezlerini savunma ve müzakere etme,
  • Mütercim-Tercümanlık görevlerini ifa edebilme; birliklere yapılan yabancı heyet ziyaretlerinde mihmandarlık yapma ve brifing sunma.

Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen görevleri başarabilmek için yabancı dil öğrenimi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sayfa Başına Dön