العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

KHO YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS UYGULAMALARIKHO, yabancı dil eğitimindeki güncel gelişmeleri de göz önüne alarak yabancı dilin öğrencilerin bireysel sorumluluğunda olduğunu kabul ederek, bu yönde danışmanlık hizmeti vermekte ve yabancı dil öğrenme ortamlarını hazırlamaktadır. KHO yabancı dil amacını gerçekleştirmek maksadıyla Doğal Yaklaşım (Natural Approach) metodunun ilkeleri doğrultusunda ders içi ve dışı uygulamalar yapmaktadır.

Ders İçi Uygulamalar

  • Özel Amaçlı Askeri İngilizce Uygulaması: Ders konu kapsamlarında, “Özel Amaçlı Askeri İngilizce” ilkesine uygun olarak, askeri ve diğer akademik disiplinlerde Harbiyelilerin ihtiyaç duyacağı asgarî terminolojiyi kazandırmak esas alınmaktadır. Bu şekilde, Harbiyelilerin ulusal ve uluslarası karargahlarda görev icrası sırasında karşılaşabilecekleri yabancı dil gerektiren görevlere hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 1’inci ve 2’inci sınıflarda Genel İngilizce, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda Askeri İngilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.
  • Harbiyelerin Yabancı Dili Nasıl Öğrenecekleri Hususunda Bilinçlendirilmeleri: Yabancı dil öğrenimi konusunda Harbiyelileri bilinçlendirmek ve bireysel dil uygulama sorumluluklarını geliştirmek amacıyla, “Bir Yabancı Dil Nasıl Öğrenilir?” adlı kitap Harbiyelilerin istifadelerine sunulmuştur. Aynı maksatla sunulan “Bir Yabancı Dil Nasıl Öğrenilir” adlı konferansla da, Harbiyeliler yabancı dil çalışmalarını nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilerek, gayretlerinin artırılması sağlanmıştır.
  • KHO Yabancı Dil Uygulamaları Tanıtım Konferansı: 1nci sınıfa yeni başlayan Harbiyelilere, KHO’ndaki yabancı dil uygulamaları hakkında bilgi vermek amacıyla konferans verilmektedir. Sınıflara göre haftalık yabancı dil ders dağılımları, yabancı dil derslerinin kredi ağırlığı, kur uygulaması, ikinci yabancı dil uygulaması, ders içi ve ders dışı uygulamalar ve yabancı dil eğitimini destekleyen unsurlar ve yabancı dil bilmenin önemi ve gerekleri hakkında Harbiyeliler bilgilendirilmektedir.
  • İngilizce Seviye Tespit, Giriş-Çıkış Sınavı: KHO’na girişte Harbiyelilere yabancı dil hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etmek için giriş testi uygulanır. Askeri Lise kaynaklı Harbiyelilerin tamamı ve seviye tespit sınavında başarılı olan sivil kaynaklı Harbiyeliler, İngilizce A kuruna alınır. A kuru içerisindeki öğrencilerden en başarılı olanlar Süper A kuruna alınır. Seviye tespit sınavında başarılı olamayan sivil lise kaynaklı öğrenciler ve misafir öğrenciler İngilizce B kurunda İngilizce eğitimi alırlar. Mezuniyet öncesinde de çıkış testi uygulanarak, giriş ve çıkış testlerinin sonuçları karşılaştırılır. Bu uygulama ile Harbiyelilerin KHO’ndaki İngilizce eğitiminden ne kadar faydalandıklarını belirleme ve KHO İngilizce eğitim sistemini değerlendirmek amacıyla yapılır.

Ders Dışı Uygulamalar

  • Konuşma Kolu Uygulaması: Harbiyelilerin ilgi alanlarına yönelik olarak konuşma kulübü faaliyeti icra edilmektedir. Burada seçilen muhtelif konular, tartışma yöntemi ile ele alınır.
  • LAD-NET WEB Sitesinden Yararlanma: Bu web sitesi aracılığıyla, Harbiyeliler günün her hangi bir saatinde KHO’ndaki herhangi bir bilgisayardan, “intranet” ağında İngilizce ve diğer ikinci yabancı dillerle ilgili oldukça zengin görsel-işitsel materyallere ulaşabilmektedir. Bu web sitesinin içeriği, öğrencilerin talepleri ve okuldaki yabancı dil öğretim müfredatına paralel olarak devamlı güncellenmektedir.
  • TOEFL Kursu Uygulaması: Derslerinde başarılı olan ve yurt dışındaki yüksek lisans ve doktora eğitimine hazırlanan, özellikle 3ncü ve 4ncü sınıf Harbiyelilere, gönüllülük esasına göre kurs düzenlenerek, yabancı dil gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.
  • İngilizce Destek Kursu: B kurundaki Harbiyeliler için, İngilizcelerini geliştirmeleri amacıyla destek kursları açılmaktadır. Hafta sonları icra edilen bu kurslara katılım gönüllülük esasına dayanmakta ancak devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra KHO’nda görev yapan akademik ve diğer yardımcı personele yönelik olarak da yabancı dil kursu düzenlenmektedir.
  • İngilizce Konferanslar: Harbiyelilerin İngilizceyi bir öğrenme ve iletişim aracı olarak görmesini sağlamak amacıyla ana dili İngilizce olan akademisyenler tarafından akademik ve askeri konularda etkileşimli konferanslar verilmektedir. Bu konferanslarla, Harbiyelilerin yabancı dilde akademik ve ileri düzey zihinsel becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Onların bu faaliyeti İngilizceyi ana dili olarak konuşan akademisyenlerle sürdürüyor olmaları özgüvenlerini arttırmaktadır.
  • İngilizce Basılı Yayın: Kütüphane ve tabur gazinolarına güncel İngilizce gazete ve dergi alınarak, Harbiyelilerin gerçek malzemelerle, dili bir araç olarak kullanarak, İngilizcelerini geliştirmeleri için bir fırsat sağlanmaktadır.

Sayfa Başına Dön