العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

KHO YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS UYGULAMALARIKHO, yabancı dil eğitimindeki güncel gelişmeleri de göz önüne alarak yabancı dilin öğrencilerin bireysel sorumluluğunda olduğunu kabul ederek, bu yönde danışmanlık hizmeti vermekte ve yabancı dil öğrenme ortamlarını hazırlamaktadır. KHO’nda, yabancı dil eğitim ve öğretiminde hedefleri gerçekleştirmek maksadıyla dört dil becerisi güncel yöntem ve teknikler kullanarak, bütünleşik bir şekilde verilir.

  • Özel Amaçlı Askeri İngilizce Uygulaması: Ders konu kapsamlarında, “Özel Amaçlı Askeri İngilizce” ilkesine uygun olarak, askeri ve diğer akademik disiplinlerde Harbiyelilerin ihtiyaç duyacağı asgarî terminolojiyi kazandırmak esas alınmaktadır. Bu şekilde, Harbiyelilerin ulusal ve uluslararası karargahlarda görev icrası sırasında karşılaşabilecekleri yabancı dil gerektiren görevlere hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Hazırlık sınıfı, 1’inci, 2’inci ve sınıflarda Genel İngilizce, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda Askeri İngilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.
  • Harbiyelerin Yabancı Dili Nasıl Öğrenecekleri Hususunda Bilinçlendirilmeleri: Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretim yılının başlangıcında yabancı dili öğrenimi konusunda Harbiyelileri bilinçlendirmek ve bireysel dil uygulama sorumluluklarını geliştirmek amacıyla bir yabancı dilin nasıl öğrenileceği konusunda bilgilendirme yapılır. Kara Harp Okulundaki İngilizce eğitimleri süresince, Harbiyeliler yabancı dil çalışmalarını nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmekte ve gayretlerinin artırılması sağlanmaktadır.
  • KHO Yabancı Dil Uygulamaları Tanıtım Konferansı: Bu konferansta sınıflara göre haftalık yabancı dil ders dağılımları, yabancı dil derslerinin kredi ağırlığı, ikinci yabancı dil uygulaması, ders içi ve ders dışı uygulamalar ve yabancı dil eğitimini destekleyen unsurlar ve yabancı dil bilmenin önemi ve gerekleri hakkında bilgi verilmektedir.
  • KHO Hazırlık sınıfında İngilizce Seviye Tespit (Giriş-Çıkış) Sınavı: Harbiyelilere hazırlık sınıfı başında yabancı dil düzeylerini tespit etmek için seviye tespit testi uygulanır. Hazırlık sınıfının sonunda da bir seviye tespit testi uygulanarak, testlerin sonuçları karşılaştırılır. Bu uygulama, Harbiyelilerin hazırlık sınıfında İngilizce eğitiminden ne kadar faydalandıklarını belirleme ve KHO İngilizce eğitim sistemini değerlendirmek amacıyla yapılır.

Sayfa Başına Dön