العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

SİVİL KAYNAKTAN GELEN HARBİYELİLER İÇİN BELİRLENEN YÖNTEM VE KAZANIMLAR (İNGİLİZCE DERSİ)

SINIF HAFTALIK DERS SAATİ YÖNTEM KAZANIMLAR
1 4
(+2 Saat Seçmeli)
Doğal Yaklaşım (Natural Approach) Metodu doğrultusunda ders içi ve dışı dinleme, izleme ve serbest okuma faaliyetleri yoluyla anlaşılabilir girdi sağlama, yıl boyunca günlük konuşma kalıpları, 2'inci dönemde ilk dönemde yapılan faaliyetlere ek olarak kısa konuşma, yazma faaliyetleri, anlaşılabilir girdiyi destekler mahiyette dilbilgisi ve kelime çalışmaları, disiplinler arası konuşma. A1 SEVİYESİ
● Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.
● Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir.
● Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.
2 4
(+2 Saat Seçmeli)
Doğal Yaklaşım (Natural Approach) Metodu doğrultusunda ders içi ve dışı dinleme, izleme ve serbest okuma faaliyetleri yoluyla anlaşılabilir girdi sağlama, yıl boyunca günlük konuşma kalıpları, diğer yapılan faaliyetlere ek olarak kısa konuşma, yazma faaliyetleri, anlaşılabilir girdiyi destekler mahiyette dilbilgisi ve kelime çalışmaları, disiplinler arası konu kapsamı. A2 SEVİYESİ
● Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir,
● Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir,
● Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
3 4
(+2 Saat Seçmeli)
Doğal Yaklaşım (Natural Approach) Metodu doğrultusunda ders içi ve dışı dinleme, izleme ve serbest okuma faaliyetleri yoluyla anlaşılabilir girdi sağlama, yıl boyunca günlük konuşma kalıpları, diğer yapılan faaliyetlere ek olarak kısa konuşma, yazma faaliyetleri, anlaşılabilir girdiyi destekler mahiyette dilbilgisi ve kelime çalışmaları, disiplinler arası konu kapsamı. A2 + SEVİYESİ
● Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tedbirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler).
● Basit ve rutin durumlarda anlaşılabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir.
● Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.
4 4
(+2 Saat Seçmeli)
Doğal Yaklaşım (Natural Approach) Metodu doğrultusunda ders içi ve dışı dinleme, izleme ve serbest okuma faaliyetleri yoluyla anlaşılabilir girdi sağlama, yıl boyunca günlük konuşma kalıpları, diğer yapılan faaliyetlere ek olarak kısa konuşma, yazma faaliyetleri, anlaşılabilir girdiyi destekler mahiyette dilbilgisi ve kelime çalışmaları, disiplinler arası konu kapsamı. B1 SEVİYESİ
● Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
● Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.
● Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit ancak fikirleri arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.

ASKERİ LİSELERDEN GELEN HARBİYELİLER İÇİN BELİRLENEN YÖNTEM VE KAZANIMLAR (İNGİLİZCE DERSİ)

SINIF HAFTALIK DERS SAATİ YÖNTEM KAZANIMLAR
1 4 Disiplinler arası konuları içeren, orta/orta üstü seviyede 4 beceri odaklı faaliyetler. B2 SEVİYESİ
● Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir.
● Sıradan bir sohbette anadilde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir.
● Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir.
● Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.
2 4 Disiplinler arası konuları içeren, orta/orta üstü seviyede 4 beceri odaklı faaliyetler. B2+ SEVİYESİ
● Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark eder.
● Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.
● Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.
● Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
3 4 Konuya dayalı yabancı dil derslerinde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri askeri konular, ihtiyaç duyacakları dil becerileri, görevler ve materyaller göz önüne alınır. Yapı odaklı yabancı dil dersleri bölümünde ise, yabancı dil dersleri, konuya dayalı yabancı dil eğitimi için, dil yapıları ve terminoloji açısından bir altyapı oluşturma amacı güder. C1 SEVİYESİ
● Farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamlar ortaya çıkabilir.
● Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz.
● Dili günlük hayatta, iş yaşamında, mesleki eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir.
●İngilizce lisanında Askeri konularla ilgili temel terminolojiyi anlayıp, kullanabilir.
● Askeri görevlerin gerektirdiği 4 dil becerisini temel düzeyde kullanabilir.
4 4 Konuya dayalı yabancı dil derslerinde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri askeri konular, ihtiyaç duyacakları dil becerileri, görevler ve materyaller göz önüne alınır. Yapı odaklı yabancı dil dersleri bölümünde ise, yabancı dil dersleri, konuya dayalı yabancı dil eğitimi için, dil yapıları ve terminoloji açısından bir altyapı oluşturma amacı güder. C1+ SEVİYESİ
● Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.
● Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.
● Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
● İngilizce lisanında Askeri konularla ilgili terminolojiyi yeterli düzeyde anlayıp, kullanabilir.
● Askeri görevlerin gerektirdiği 4 dil becerisini yeterli düzeyde kullanabilir

Sayfa Başına Dön