العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

HARBİYELİLER İÇİN BELİRLENEN YÖNTEM VE KAZANIMLAR
(İNGİLİZCE DERSİ)

 • SINIF HAFTALIK DERS SAATİ YÖNTEM KAZANIMLAR
  HZR 27 Yabancı dil öğretiminde güncel yöntem ve teknikler kullanılarak dört dil becerisi bütünleşik bir şekilde öğretilmektedir. Birinci dönemde genel İngilizce eğitiminin temelleri atılmakta, ikinci dönemde ise üretim becerileri ağırlık kazanmaktadır. B1 SEVİYESİ
  ● Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
  ● Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.
  ● Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit ancak fikirlerarası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
  1 8 Daha önce hazırlık eğitimi almayan bu sııfta yabancı dil öğretiminde güncel yöntem ve teknikler kullanılarak dört dil becerisi bütünleşik bir şekilde öğretilmektedir. Birinci dönemde genel İngilizce eğitiminin temelleri atılmakta, ikinci dönemde ise üretim becerileri ağırlık kazanmaktadır. A2 + SEVİYESİ
  ● Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tedbirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler).
  ● Basit ve rutin durumlarda anlaşılabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir.
  ● Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.
  2 3 Yabancı dil öğretiminde güncel yöntem ve teknikler kullanılarak dört dil becerisi bütünleşik bir şekilde öğretilmektedir. Birinci dönemde genel İngilizce eğitimi orta seviyede verilmekte, ikinci dönemde ise üretim becerileri kazandırılmaktadır. B1 SEVİYESİ
  ● Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
  ● Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.
  ● Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit ancak fikirlerarası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
  3 3 Harbiyelilerin dört temel dil becerisi çerçevesinde mesleki İngilizce konusunda gelişimleri hedeflenmektedir. Dört dil becerisi bütünleşik bir şekilde öğretilirken, genel İngilizce ve mesleki İngilizce dersleri (askeri İngilizce) verilerek Harbiyelilerin konu temelli İngilizce eğitimleri sağlanır. B1+ SEVİYESİ
  ● Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.
  ● Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.
  ● Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit ancak fikirleri arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
  4 3 Üretim becerileri (konuşma ve yazma) orta ileri seviyede (B2) ele alınarak Harbiyelilerin dil gelişimleri hedeflenir. Ayrıca mesleki İngilizce (askeri İngilizce) konusunda terminoloji ve göreve yönelik dilbilgisi eğitimi sağlanır. B2 SEVİYESİ
  ● Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir.
  ● Sıradan bir sohbette anadilde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde kendiliğinden ve akıcı konuşup anlaşabilir.
  ● Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir.
  ● Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.

Sayfa Başına Dön