العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

Savunma Bilimleri EnstitüsüGörev ve Ana İlkelerimiz

2001 yılında faaliyete başlayan Savunma Bilimleri Enstitüsü, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma bilimleri alanında uzman personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulmuştur.

Verilecek olan lisansüstü eğitim programlarında öğrenciler, bir yandan dünyadaki gelişmeleri anında izleme olanağı elde ederken, bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendine özgü niteliklerini diğer ortamlarla kıyaslamalı olarak değerlendirme ve inceleme fırsatı bulacaklardır.

Kuruluş Amacımız

Öncelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu ve diğer eğitim kurumlarından etkin olarak karşılayamadığı konularda, disiplinler arası alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik sertifika ve kurs programları yürütmek; Savunma bilimleri ve teknoloji yönetimi ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda diğer kurumlarca yürütülen projelere destek vermek;Ulusal ve uluslar arası bilimsel yayınlar yapmak ve bilimsel toplantılar düzenlemektir.

Vazifemiz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savunma Yönetimi konusunda ve Savunma Sanayi ile Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu hususlarda bilimsel destek sağlayacak şekilde faaliyet göstermek; Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik, özellikle, 21 nci yüzyılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Savunma bilimleri alanında, dünyada en iyi lisansüstü eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında yer almak ve Kara Kuvvetlerinin bilim penceresi olmaktır.

Sayfa Başına Dön