العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ'NE GİRİŞ KOŞULLARI

Savunma Bilimleri Enstitüsünün esas öğrenci kaynağı Kara Harp Okulu ve diğer Harp okulları mezunu subaylardır. Ancak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca uygun bulunan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan kontenjan ve şartlara uygun olarak sivil üniversitelerden mezun olan sivil öğrenciler ile sivil üniversitelerden mezun olan muvazzaf subaylar da Enstitüye alınabilir.


Lisansüstü Eğitim Programları için müracaat ve faaliyet takvimi için tıklayınız.


ADAYLARDA ARANAN GENEL NİTELİKLER

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Sivil veya askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
  • Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,
  • Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak, önceki çalıştığı yerlerden ahlak veya disipline aykırı nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
  • Başvuru tarihinde askerlik yükümlülüğü altında bulunmamak, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamak.
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış, para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

YÜKSEK LİSANS (YL) PROGRAMLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Açılacak Yüksek Lisans Programları Başvurusu Kabul Edilecek Lisans Programları ALES Puanı ve Türü Yabancı Dil (İngilizce) Lisans Not Ort.
KPDS-ÜDS-YDS TOEFL
Savunma Yönetimi Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Bilimleri, İstatistik , İletişim,Halkla İlişkiler, Sağlık İdaresi,, Sosyal Hizmet, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Tüm Harp Okulları Mezunları. ALES
(EA)
(60)
60 72 (IBT)

198(CBT)

531(PBT)
4.00 Tam Kredi Üzerinden 2.50 veya 100 Tam Puan Üzerinden 60 Puan
Liderlik Üniversitelerin; Psikoloji, Sosyoloji,  Eğitim Bilimleri, İstatistik, İletişim, Halkla İlişkiler, Sağlık İdaresi, Sosyal hizmet, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Kamu Yönetimi, Endüstri Müh., Yönetim Bilişim Sistemleri, Tüm Harp Okulları Mezunları.
Tedarik ve Lojistik Yönetimi Mühendislik Fakülteleri, Ekonometri, İktisat, İstatistik, İşletme, Matematik, Tüm Harp Okulları Mezunları.
Teknoloji Yönetimi Tüm Mühendislik Bölümleri, İşletme, İktisat, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Endüstri ürünleri Tasarımı, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Sistem Müh, Tüm Harp Okulları Mezunları.
Harekât (Yöneylem) Araştırması Mühendislik Fakülteleri, Bilgisayar, Ekonometri, İstatistik, Matematik, Tüm Harp Okulları Mezunları. ALES
(SAY-EA)
(60)
60 72 (IBT)

198(CBT)

531(PBT)
4.00 Tam Kredi Üzerinden 2.50 veya 100 Tam Puan Üzerinden 60 Puan
Makine Mühendisliği (Silah Sistemleri) Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Makine dalı mezunu olmak.  ALES
(SAY)
(60)
Elektronik Mühendisliği (Askerî Elektronik Sistemler) Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi Bölümü, Elektronik Eğitimi Bölümünden lisans derecesine sahip olmak. Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Elektronik dalı mezunu olmak.
Güvenlik Yönetimi Üniversitelerin; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Kamu Yönetimi, Hukuk, Yönetim Bilimleri, Güvenlik Bilimleri, Antropoloji, Davranış Bilimleri, Tüm Harp Okulları Mezunları. ALES
(EA)
(60)
60 72 (IBT)

198(CBT)

531(PBT)
4.00 Tam Kredi Üzerinden 2,50 veya 100 Tam Puan Üzerinden 60 Puan
Suç Araştırması Üniversitelerin; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Kamu Yönetimi, Hukuk, Yönetim Bilimleri, Güvenlik Bilimleri, Antropoloji, Davranış Bilimleri, Tüm Harp Okulları Mezunları.
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Üniversitelerin; Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Güvenlik Bilimleri. Tüm Harp Okulları Mezunları.
Askerî Tarih Üniversitelerin Tarih Bölümü Mezunları, Tüm Harp Okulları Mezunları. ALES
(EA-SÖZ)
(60)
Siber Güvenlik Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi Bölümü, Elektronik Eğitimi Bölümünden lisans derecesine sahip olmak. Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Elektronik dalı mezunu olmak. ALES
(SAY-EA)
(60)

Yukarıda Sayılan Programlar Dışında Kalan Diğer Lisans Mezunlarının ve Farklı Türden Yeterli ALES puanına Sahip Adayların Başvurusu Kabul Edilebilecektir. Ancak, Adayların Mezun Olduğu Programların ve ALES Puanlarının Enstitü Programları İçin Uygun Olup Olmadığı Mülakat Komisyonunca Düzenlenecek Rapora Göre Enstitü Yönetim Kurulu Tarafından Değerlendirilecektir. Adayın Mezun Olduğu Programın ve ALES Puanının Uygun Bulunmaması Durumunda Başvurusu Geçersiz Sayılacaktır.


DOKTORA (DR) PROGRAMLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Açılacak Doktora Programları Başvurusu Kabul Edilecek Tezli Yüksek
Lisans Programları
ALES Puanı ve Türü Yabancı Dil (İngilizce) Not Ortalaması
KPDS-ÜDS-YDS TOEFL Lisans Tezli Yüksek Lisans
Savunma Yönetimi Savunma Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Bilimleri, Sağlık İdaresi, Çalışma Ekonomisi, İşletme, İşletme Müh., Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm işletmeciliği, Kamu Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Savunma Teknolojileri, Savunma Kaynakları Yönetimi, Davranış Bilimleri. ALES
(EA)
(60)
60 72 (IBT)

198 (CBT)

Veya

531 (PBT)
4.00 Tam Kredi Üzerinden 2.50 veya 100 Tam Puan Üzerinden 60 Puan 4.00 Tam Kredi üzerinden 2.75 veya 100 Tam Puan Üzerinden 65 Puan
Teknoloji Yönetimi İşletme, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Bilgisayar Müh., Biyoteknoloji, Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., Endüstri Ürünler Tasarımı, Tekstil Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Makine Müh., Mikro ve Nano Teknoloji, Müh. Bilimleri, Müh. Yönetimi, Nükleer Enerji Müh., Teknoloji Yön., Harekat Araştırması (Yöneylem Araştırması), Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Sistem Müh., Savunma Yönetimi, Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi, Hv., Dz., Harp Okulları Enstitü Mezunları.
Harekât (Yöneylem) Araştırması Harekat Araştırması (Yöneylem Araştırması),  Endüstri Müh, Matematik, İstatistik, İşletme Sayısal Yöntemler, Bilgisayar Müh., MODSİM, Ekonometri, Sistem Müh., Malzeme ve Lojistik Yönetimi.  ALES
EA-SAY
(60)
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Uluslar arası Güvenlik ve Terörizm, Suç Araştırmaları, Güvenlik yönetimi, İstihbarat,, uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Hukuk, Siyaset Bilimi, Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslar arası Güvenlik Stratejileri, Harp/Harekat Kanunu, Harp tarihi ve Stratejileri, Davranış Bilimleri. ALES
(EA)
(60)
60 72 (IBT)

198(CBT)

Veya

531 (PBT)
4.00 Tam Kredi Üzerinden 2.50 veya 100 Tam Puan Üzerinden 60 Puan 4.00 Tam Kredi üzerinden 2.75 veya 100 Tam Puan Üzerinden 65 Puan
Tedarik ve Lojistik Yönetimi Sistem Müh., Endüstri Müh., İşletme, Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi, Harekat Araştırması (Yöneylem Araştıması), Teknoloji Yönetimi, Savunma Yönetimi,  İstatistik, Enformatik, MODSİM, Ekonometri. 

Yukarıda Sayılan Programlar Dışında Kalan Diğer Tezli Yüksek Lisans Mezunlarının ve Farklı Türden Yeterli ALES puanına Sahip Adayların Başvurusu Kabul Edilebilecektir. Ancak, Adayların Mezun Olduğu Programların ve ALES Puanlarının Enstitü Programları İçin Uygun Olup Olmadığı Mülakat Komisyonunca Düzenlenecek Rapora Göre Enstitü Yönetim Kurulu Tarafından Değerlendirilecektir. Adayın Mezun Olduğu Programın ve ALES Puanının Uygun Bulunmaması Durumunda Başvurusu Geçersiz Sayılacaktır.


AÇIKLAMA:

Doktora programlarının tamamına, Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları kabul edilmektedir. Mezuniyet belgesinde bu durumu belirtilmeyen adayların Tezli Yüksek Lisans programından mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Tüm YL/DR programlar için müracaat tarihi itibariyle, son üç yıla ait ALES notları (eşdeğer olarak kabul edilen GMAT 475-GRE 650), son beş yıla ait KPDS-ÜDS-YDS veya son iki yıla ait TOEFL notu kabul edilmektedir.

Sayfa Başına Dön