HARP SİLAH VE ARAÇLARI ANABİLİM DALI

SİLAH SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (WEAPON SYSTEMS ENGINEERING) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı: Bu program kapsamında verilen dersler, uygulamalar ve tez çalışmaları ile; öğrencilerin savunma sanayinde hızla gelişen teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, yürütülmekte olan projeler ve kritik teknolojiler konusunda problem sahalarına yönelik bilimsel çalışmalar yapmaları, silah sistemlerinin tasarım ve üretim esasları ile uluslar arası standartlar ve kullanım konseptlerinin öğretilmesi amaçlanır.

Tezli yüksek lisans programının genel amacı; bilimsel araştırma ile bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Silah sistemleri tezli yüksek lisans programı ile müdavimlerin savunma sanayi ile ilgili konularda kavramsal bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Doktora programının genel amacı; bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin savunma sanayi ile ilgili konularda bilimsel araştırma sürecini izleyerek, alanındaki problemlere ilişkin veri toplama, analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi ve sektörün problem sahalarına kalıcı çözümler üretmek üzere çözüm yollarını üretmesi hedeflenmektedir.


Silah Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans (M.S.) Programı

1. Dönem

2. Dönem

Zorunlu Temel Ders

Seminer

Zorunlu Temel Ders

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

Seçmeli Ders

İleri Mühendislik Matematiği

 

3. Dönem

4. Dönem

Tez

Tez

Silah Sistemleri Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans Programı

90- 120 AKTS

27 kredilik en az dokuz ders

Seminer

Tez Çalışması

Silah Sistemleri Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri

İleri Mühendislik Matematiği

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

İç Balistik ve Silah Termodinamiği

SeminerSİLAH SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

Bilim Dalı

Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Y. Kredi

AKTS

Mekanik ve Konstrüksiyon

 

Mekanizmaların Kinetik Analizi

3

0

3

6

 

İleri Mukavemet

3

0

3

6

 

İleri Dinamik

3

0

3

6

 

İleri Titreşimler

3

0

3

6

 

İleri Bilgisayar Destekli Tasarım

3

0

3

6

 

Elastisite Teorisi

3

0

3

6

 

Katı Cisimlerin Bilgisayar Destekli Sonlu Elemanlar Analizi

3

0

3

6

 

Elektrikli Tahrik Teknolojisi

3

0

3

6

 

Araç Güç ve Tahrik Sistemleri

3

0

3

6

 

Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri

3

0

3

6

 

Montaj Tasarımı

3

0

3

6

 

Triboloji

3

0

3

6

 

Kontrol Sistemleri Tasarımı

3

0

3

6

Malzeme ve İmalat

 

Hasar Analizi

3

0

3

6

 

Silah Sistemleri Mühendisliğinde Malzeme Seçimi

3

0

3

6

 

Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri

3

0

3

6

 

Metal ve Alaşımlarının Isıl İşlem Prensipleri

3

0

3

6

 

Kompozit Malzemeler

3

0

3

6

 

Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji

3

0

3

6

 

Malzemelerin Mekanik Davranışı

3

0

3

6

 

İleri Malzemeler

3

0

3

6

 

İleri Kaynak Yöntemleri

3

0

3

6

 

Mühimmat Sitemleri

3

0

3

6

 

Metallerin Plastik Şekillendirilmesi

3

0

3

6

 

Endüstriyel Yüzey Kaplamaları

3

0

3

6

 

Alışılmamış İmal Usulleri

3

0

3

6

 

Kesme Mekaniği ve Kesici Takım Tasarımı

3

0

3

6

Enerji

 

İleri Isı Transferi

3

0

3

6

 

İleri Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

6

 

Akışkanların Bilgisayar Destekli Sonlu Elemanlar Analizi

3

0

3

6

 

Dış Balistik

3

0

3

6

 

Terminal Balistiği

3

0

3

6

 

Isı-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler

3

0

3

6

 

Silah Sistemlerinde Gaz Dinamiği

3

0

3

6

 

Silah Sistemleri Tasarımı

3

0

3

6

 

Silah Sistemlerinde Hidrolik-Pnömatik Uygulamaları

3

0

3

6

 

Zırh Sistemleri Tasarımı

3

0

3

6

 

Hedefte Darbe Yüklemesi

3

0

3

6SİLAH SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS PLANI

1. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği *

3

0

3

Z

10

 

İleri Mühendislik Matematiği *

3

0

3

Z

10

 

İç Balistik ve Silah Termodinamiği *

3

0

3

Z

10

 

 TOPLAM

3

0

9

30

2. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Seçmeli – 1

3

0

3

S

10

 

Seçmeli – 2

3

0

3

S

10

 

Seçmeli – 3

3

0

3

S

10

 

 TOPLAM

9

0

9

 

30

3. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Doktora Semineri

0

0

0

Z

 

 

Seçmeli – 4

3

0

3

S

10

 

Seçmeli – 5

3

0

3

S

10

 

Seçmeli – 6

3

0

3

S

10

 

 TOPLAM

9

0

9

 

30

4. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Doktora Yeterlilik Çalışması

0

0

0

Z

30

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

0

0

0

 

30

5. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Tez 1

0

0

0

Z

30

 

Tez İzleme Komitesi – 1

0

0

0

 

 

 

 TOPLAM

0

 0

0

 

30

6. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Tez 2

0

0

0

Z

30

 

Tez İzleme Komitesi – 2

0

0

0

 

 

 

 TOPLAM

0

 0

0

 

30

7. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Tez 3

0

0

0

Z

30

 

Tez İzleme Komitesi – 3

0

0

0

 

 

 

 TOPLAM

0

 0

0

 

30

8. YARIYIL

Kod

Ders

T

U

K

Z/S

AKTS

 

Tez 4

0

0

0

Z

30

 

Tez Savunması

0

0

0

 

 

 

 TOPLAM

0

 0

0

 

30

 

 GENEL TOPLAM

27

 0

27

 

240

* İlgili dersi; daha önce Yüksek Lisans Programında almış öğrenciler, tekrar almak zorunda değildir.

 

Sayfa Başına Dön