العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Program, farklı disiplinlerde eğitilmiş sivil ve asker personele, savunma sanayi alanlarında ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileriler ile söz konusu alanlarda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yeteneklerinin kazandırılmasıdır.

Teknoloji Ynt. Lisansüstü programı; tezli yüksek lisans ve doktora programı olmak üzere iki aşamalı ve bütünleşik bir program olarak değerlendirilmektedir. Programın hedefi,bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı çalışmalar yapmak maksadıyla gerekli eğitimin verilmesidir. Böylelikle savunma sanayi ve teknoloji ile ilgili organizasyonlarda planlayıcı ve uygulayıcı düzeyde görev yapacak personele akademik bilgi alt yapısı kazandırılacak ve sorunlara bilimsel yaklaşımlar üretilmesi sağlanacaktır.

Tezli yüksek lisans programının genel amacı; savunma sanayi alanında ileri teknolojilerin etkin olarak kullanımını sağlayacak nitelikli insan gücünü yetiştirerek, asker ve sivil araştırmacıların savunma sanayi ve teknoloji konularında araştırma yapmaya teşvik edilmesi, bilimsel askeri uygulama birikiminin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu personele teknolojik kapsamlı kurum ve kuruluşların yönetim esaslarının kazandırılmasıdır.

Doktora programının genel amacı; mikro yaklaşımlı, teknoloji kuruluş bazında planlama, koordine etme ve yönlendirme yanında, makro yaklaşımlı, ülkenin genelinde teknolojik tahmin, teknolojik planlama, bilim ve teknoloji politikasının belirlenmesi, uygulanması ve kontrolü ile ilgili araştırma yapabilecek bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır.

PROGRAM YAPISI

KHO SAVBEN Tek.Ynt. Lisansüstü programları aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Tezli Yüksek Lisans Programı En az 120 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Seminer
Tez Çalışması
Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersleri Teknoloji Yönetimine Giriş
Ar-Ge Yönetimi
Araştırma Yöntemleri
Seminer
Doktora Programı 180-240 AKTS
27 kredilik en az 9 ders
Öğretimde Planlama ve İlkeler dersi (Akademik personel)
Yeterlilik Sınavı
Tez Çalışması
Doktora Programı Zorunlu Dersleri ARGE ve İnovasyon
Teknoloji Yönetiminde Özel Konular
Teknolojik Araştırma Yöntemleri

YÜKSEK LİSANS- DOKTORA ÖĞRETİM PROGRAMI

Seçmeli Dersler
Teknoloji Yönetimi AD.
Kodu Dersin Adı Teori Y. Kredi AKTS
Ağ Destekli Yetenek 3 3 6
Ağ Sistemleri ve Teknoloji 3 3 6
Bilgi Çağında Bilim ve Teknoloji 3 3 6
Bilgi Teknolojileri Yönetimi 3 3 6
Bilgi Yönetimi 3 3 6
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat 3 3 6
Enerji Yönetimi 3 3 6
Fikri Sanayi Mülkiyet Hakları 3 3 6
İleri Balistik ve Modern Mühimmat 3 3 6
Karar Destek Sistemleri 3 3 6
Küreselleşme ve Teknoloji Yönetimi 3 3 6
Modern Sistem Teorisi 3 3 6
Mühendislik Ekonomisi 3 3 6
Mühendislik Yönetimi 3 3 6
Sistematik Tasarım 3 3 6
Sistem Mühendisliği Uygulamaları 3 3 6
Stratejik Teknoloji Yönetimi 3 3 6
Teknoloji Transferi 3 3 6
Teknoloji ve Endüstriyel Stratejiler 3 3 6
Teknoloji ve İş Organizasyonu 3 3 6
Teknoloji Yatırımlarının Etki Analizi 3 3 6
Teknoloji Yönetim Süreçleri 3 3 6
Telekomünikasyon 3 3 6
Ulusal İnovasyon Sistemleri 3 3 6
Uydu ve Roket Teknolojileri 3 3 6
Üretim Mühendisliğinde İnovasyon 3 3 6
SB 5322 Ürün Hizmet Tasarımı ve Geliştirme 3 3 6
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 3 6
Yazılım Mühendisliği 3 3 6
Yükselen Teknolojiler 3 3 6
Ulusal Güvenlik ve Teknoloji 3 3 6
Sistem Mühendisliği Konfigürasyon Yönetimi 3 3 6

SİLAH SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (WEAPON SYSTEMS ENGINEERING) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ASKERİ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
(MILITARY ELECTRONIC SYSTEMS ENGINEERING) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Sayfa Başına Dön