Tez Teslim Esasları


Yurt içindeki üniversitelerde kendi nam ve hesabına yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan personelin, lisansüstü eğitim sonunda SAVBEN’e teslim etmesi gereken belgeler :


  • Diploma ve transkript belgesinin aslı yada onaylı sureti (Önceden onaylı veya aslı getirildiği takdirde enstitü tarafından onaylanacaktır.)

  • Karton kapaklı ciltlenmiş 1 (bir) adet tez yada proje (Spiral ciltli yada ciltsiz tezler kabul edilmeyecektir.)

  • Pdf formatında hazırlanmış tez yada projeyi içeren 1 (bir) adet CDMilli Savunma Üniversitesi SAVBEN'den mezun olan öğrencilerin tez teslim esasında teslim etmesi gereken belgeler:


  • Tezin Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ciltlenmiş bir adet sureti.
  • Tezin yazım kurallarına uygunluğunun kontrol edildiği Tez Kontrol Formu(Tez Yazım Kılavuzu EK-G)
  • Tezin genişletilmiş özet çıktısı.
  • Tezin pdf formatında hazırlanmış dosyası, genişletilmiş özeti ve tez çalışmasında kullanılan veri, anket, form vs. dokümanları da içeren Tez Yazım Kılavuzu EK-H formata göre etiketlenmiş tez CD'si.
  • YÖK Ulusal Tez Merkezi internet sayfasında bulunan Tez Veri Girişi ve Yayınlama İzin Formunun doldurup imzalanmış bir nüshası.
  • SAVBEN'den temin edilecek ilişik kesme belgesi.

Sayfa Başına Dön