GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

Öğrencilere terörizm ve terörizmle mücadele yöntemleri, günümüz dünyasında değişen güvenlik kavramı anlayışı ve beliren yeni güvenlik ihtiyaçları, organize ve örgütlü olarak işlenen suçun önlenmesine ilişkin diğer ülkelerde uygulanan stratejiler ve bunların ülkemizde uygulanabilirliğinin boyutları ile ilgili değişim ve gelişimleri takip ederek bunlarla etkin ve bilimsel olarak mücadele edebilme yeteneği ile "Uluslararası Güvenlik ve Terörizm" alanında bilimsel araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yapabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda öğrencilerin görev yapacakları organizasyonlarda daha etkin ve verimli karar alabilmelerine yardım edebilecek metodolojilerin; stratejik düzeylerdeki kolluk faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması için gerekli olan bilimsel altyapıyı oluşturacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm programı, hızlı küreselleşme ve buna bağlı olarak organize ve örgütlü olarak uluslararası bir nitelik kazanan ve devlet güvenliğini tehdit eder duruma gelen suç ve suç örgütleri ile mücadele edebilmek, gelişen uluslararası tehditleri öngörecek buna karşı etkili tedbirler ortaya koyabilecek vizyona sahip personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA ÖĞRETİM PROGRAMI

Seçmeli Dersler
Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Y.Kredi AKTS
SB 5773 Avrupa Güvenlik Politikaları 3 0 3 6
SB 5783 Bölgesel Politikalar 3 0 3 6
SB 5747 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar 3 0 3 6
SB 5744 Düşük Yoğunluklu Çatışma 3 0 3 6
SB 5746 Günümüz Dünyasında Savaş Yaklaşımları 3 0 3 6
SB 5742 Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 6
SB 5768 Harekât Hukuku 3 0 3 6
SB 5774 İmparatorluktan Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri 3 0 3 6
SB 5741 İstihbarat 3 0 3 6
SB 5737 Jeopolitik 3 0 3 6
SB 5738 Kamu Diplomasisi 3 0 3 6
SB 5775 Karşılaştırmalı İstihbarat Politikaları 3 0 3 6
SB 5776 Kitle İletişim Araçları ve Uluslararası Güvenlik 3 0 3 6
SB 5777 Küreselleşme ve Güvenlik 3 0 3 6
SB 5771 Millî Güvenlik Hukuku 3 0 3 6
SB 5716 Orta Asya'da Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
SB 5702 Politik Psikoloji 3 0 3 6
SB 5715 Risk ve Kriz Yönetimi 3 0 3 6
SB 5778 Rusya ve Avrasya'da Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
SB 5767 Silahlı Çatışma Hukuku 3 0 3 6
SB 5760 Soğuk Savaş Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri 3 0 3 6
SB 5779 Stratejik Düşünce Tarihi 3 0 3 6
SB 5736 Terör ve Mücadele Yöntemleri 3 0 3 6
SB 5740 Terörist Organizasyonlar ve Suç Örgütleri 3 0 3 6
SB 5764 Türkiye-AB İlişkileri 3 0 3 6
SB 5732 Ulusal Güvenlik 3 0 3 6
SB 5731 Uluslararası Güvenlik 3 0 3 6
SB 5780 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 3 0 3 6
SB 5745 Uluslararası Krizler ve TSK 3 0 3 6
SB 5770 Uluslararası Politikada Orta Doğu 3 0 3 6
SB 5781 Uluslararası Politikada Orta Doğu ve Güvenlik Sorunları 3 0 3 6
SB 5784 Uluslararası Terörizm 3 0 3 6
SB 5782 Uluslararası Terörizm ve Şiddet 3 0 3 6
SB 5787 Uluslararası Politikada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Jeopolitiği 3 0 3 6
SB 5789 Küresel Güçler ve Güvenlik 3 0 3 6
SB 5790 Uzak Doğuda Güvenlik Sorunları 3 0 3 6

Sayfa Başına Dön