KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 26 - Sayı 1 - 2016 (Volume 26 - Issue 1 - 2016)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

PKK Terör Örgütünün Eylemlerinin Güvenlik Güçleri Zaiyatı Açısından Analizi

Actions Of The PKK Terrorist Organization: An Analysis On The Security Forces Causalties

Ömer Faruk CANTENAR, Fatih TÜMLÜ

1-22

Hangi Öğeler Ulusal Güvenlik Strateji Belgelerini Oluşturmalıdır? Bir İçerik Analizi

What Should The National Security Documents Consist Of? A Content Analysis

Metin OCAK

23-49

Örgüt Teorisinde Uyum-Seçilim Tartışması Üzerine Bir Öneri

A Perspective on the Selection-Adaptation Debate

Ali DÜZER

51-76

Bistech Gecişi ve Varantlara Etkisi

Bistech Transition and Its Effects On The Warrants

Oğulcan ARASAN, Adalet HAZAR, Şenol BABUŞCU

77-112

Kara Harp Okulu Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber

Author Guidelines

113-122

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Sayılar / Archive