KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 26 - Sayı 2 - 2016 (Volume 26 - Issue 2 - 2016)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Determination Of Financial Literacy Levels: A Study On University Students

Emre DANIŞMAN, Durmuş SEZER, Umut Tolga GÜMÜŞ

1-37

Üniversite ve Meslek Tercihini Etkileyen Unsurlara Yönelik Bir Alan Araştırması

A Field Study For The Factors Influencing The University and Occupational Choice

Kemal KÖKSAL

39-69

A Study On Detecting The Needs In Vocatıonal English Courses and Defining Esp Criteria For A Better Instruction

Mesleki İngilizce Derslerinde Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Daha İyi Bir Öğretim İçin Özel Amaçli İngilizce Kriterlerinin Tanimlanmasi Üzerine Bir Çalişma

Gonca ALTMIŞDÖRT

71-100

Tarihsel Süreçte Savunma Planlaması Yaklaşımları ile Savunma Tedarik Sistemleri Arasındaki İlişki

Relationship Between Defence Procurement Systems and Defence Planning Aproaches In History

Çağdaş Akif KAHRAMAN

101-126

Aidiyet Perspektifinden Çatışma Yönetimi Üzerine Kuramsal Bir Çalışma

A Theoretical Study On Conflict Management From The Organizational Belonging Perspective

Güven DERE, Etem KILIÇ

127-154

Kara Harp Okulu Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber

Author Guidelines

113-122

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Sayılar / Archive