KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 28 - Sayı 2 - 2018 (Volume 28 - Issue 2 - 2018)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

NOVICE EFL TEACHERS’ VIEWS ON PEER ASSESSMENT

Yeni Mezun İngilizce Öğretmenlerinin Akran Değerlendirmesi ile İlgili Görüşleri, (Jel Kodu: I-23)

Okan ÖNALAN

1-19

LİDERLİK İLE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

A Qualitative Research On The Relationship Between Leadership And Human Resources Management, (Jel Kodu: O-15)

Büşra SOLMAZ

21-45

SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE GÖÇ: TEHDİTLER ve FIRSATLAR

Migration From Syria To Turkey: Threats And Opportunities, (Jel Kodu: R-11)

Hakan Ömer TUNCA, Ahmet KARADAĞ

47-68

SERT GÜÇ UNSURLARININ YUMUŞAK GÜÇ ARACI OLARAK ETKİLERİ

Effects Of Hard Power Functions As A Soft Power Instrument, (Jel Kodu: F-55)

Arda Görkem YATAĞAN

69-94

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI KIDEMİ NEDENİYLE ERKEN TERFİ İŞLEMİ VE YARGISAL DENETİMİ

Early Promotion Process As a result of Wonderwork in Turkish Armed Forces and Its Judicial Inspection, (Jel Kodu: K-10)

Rasim TÜTÜNCÜ

95-129

Kara Harp Okulu Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber

Author Guidelines

131-140

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Sayılar / Archive