KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 29 - Sayı 2 - 2019 (Volume 29 - Issue 2 - 2019)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

KUANTUM KRİPTANALİZİN SİBER SAVUNMADAKİ YERİ (Jel Kodu: C65, Z19, Makale Türü: Araştırma)

The Role of Quantum Cryptanalysis in Cyber Defense (Jel Code: C65, Z19, Article Type: Research Article )

Muharrem Tuncay GENÇOĞLU

179-202

DEĞİŞEN TERÖRİZM KONSEPTİNDE LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE TERÖRİZMİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Jel Kodu: F50,F51,F52, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Evaluation of Terrorism in Latin American Countries with Changing Terrorism Concept (Jel Code: F50,F51,F52, Article Type: Research Article)

Serkan YENAL, Memduh BEĞENİRBAŞ

203-227

INCONEL 718 ALAŞIMININ SERAMİK TAKIMLA TORNADA İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TAGUCHI METHODU İLE ARAŞTIRILMASI (Jel Kodu: I-10, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Investigation of the Factors Affecting the Machinability of Inconel 718 Alloy in Turning by Ceramic Tool with Taguchi Method (Jel Code:I-10, Article Type: Research Article)

Ayhan AYTAÇ, Kadir AZTEKİN

229-246

KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL AĞ KURAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ ÇEŞİTLENME (Jel Kodu: M16, M19, M59, Makale Türü: Kuramsal Makale)

The Diversity of Board of Directors in Turkish Companies within the Scope of Resource Dependency and Social Network Theory (Jel Code: M16, M19, M59, Article Type: Theoretical Article)

Pınar FAYGANOĞLU

247-266

A STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF FLIPPED LEARNING MODEL (Jel Code: I-20, Article Type: Research Article)

Teknoloji Destekli Esnek Öğrenme Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma (Jel Kodu: I-20, Makale Türü: Araştırma Makalesi)

Kenan ACAROL

267-295

Kara Harp Okulu Bilim Dergisine Katkıda Bulunacak Yazarlar İçin Rehber

Author Guidelines

297-307

Derginin tek parça (PDF) Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Tüm Sayılar / Archive