العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 

KARA HARP OKULU’NA SİVİL KAYNAKTAN ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETİ


Sivil kaynaktan Kara Harp Okuluna öğrenci alım faaliyetleri özeti aşağıda sunulmuştur.

Kara Harp Okulunda Yapılan İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri

  • ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI
  • EVRAKLARIN KONTROLÜ
  • ÖN SAĞLIK MUAYENESİ
  • BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ
  • KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ
  • MÜLAKAT SINAVI
  • SAĞLIK KURULUNA SEVK VE ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR KARARLI SAĞLIK RAPORUNUN ALINMASI
  • SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI
  • KESİN KAYITLARIN YAPILMASI
  • İNTİBAK EĞİTİMİ’nden oluşmaktadır.

KHO’daki ikinci seçim aşaması faaliyetleri 2-4 gün arasında sürmektedir. İkinci seçim aşaması faaliyetleri, aşağıdaki akış şemasında sunulmuştur.

ÖĞRENCİ ALIM FAALİYETLERİNİN AŞAMALARI

ADAYLARIN KHO SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMASI VE KARŞILANMASI

Sınavlara çağrılacak adaylar; başvuruda bulunan adayların tercihleri, okul kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Puanına” göre ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. İkinci seçim aşamaları Ankara’da icra edilecektir.
SINAVLARA ÇAĞRI PUAN TÜRÜ
YGS-1,2 (En yüksek puan) – YGS-4,5,6 (En yüksek puan)
Çağrı yapılacak adayların yaklaşık 2/3’ü YGS 1-2’den, yaklaşık 1/3’ü YGS 4-5-6 puanlarına göre çağrılacaktır.

EVRAK KONTROLÜ

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

Aday öğrencilerin boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülür. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar bu aşamada elenir. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

BEDENÎ YETERLİLİK TESTİ

Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT’ye katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

FYT’de uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar için tıklayınız. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. FYT'de yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. FYT’ye itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına veri sağlamak amacıyla kullanılır, eleme yapılmaz.

MÜLAKAT

Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar elenir. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

SAĞLIK KURULUNA SEVK VE “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” KARARLI SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar Harp Okuluna kabul edilmeyecektir.

Adaylar Harp Okuluna kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIKLANMASI

İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile LYS türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan “Aday Sıralama Puanları” tespit edilecektir. İkinci Seçim Aşaması sonuçları, LYS sonuçlarının açıklanmasını müteakip www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

Aday Sıralama Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar Harp Okullarında yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip Harp Okulu eğitim ve öğrenimine başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler ikinci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvuru şartlarında belirlenen puan türlerine göre adayların LYS Puanı, FYT ve Mülakat puanları esas alınarak Aday Sıralama Puanları hesaplanacaktır. Adaylar tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak harp okullarına yerleştirilecektir.

Seçim aşamalarında başarılı olan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocukları kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı harp okullarına kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

Sınavlarda başarılı olmuş adaylardan harp okulu bölümlerine alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

2017-2018 eğitim öğretim yılında Harp Okulu 1’inci Sınıf ve Hazırlık (İngilizce) Sınıfında eğitim görmek üzere temin edilen öğrenciler intibak eğitimi başlangıcında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından İngilizce Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacak ve yapılacak sıralamaya ve kontenjanlara göre idarenin ihtiyaçları esas alınarak adaylar birinci sınıf ve hazırlık sınıfı olarak belirlenecektir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe internet sitemizde (www.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. İnternet sitemizden duyuru ve açıklamaları takip etmeniz faydanıza olacaktır.

KESİN KAYITLARIN YAPILMASI

Yapılan sağlık muayenesi sonucunda “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adayların belirlenen kontenjan dahilinde sırası ile okula kesin kayıtları yapılmaktadır. KHO’ya kesin kayıt sırası gelen adaylardan kesin kayıt için istenecek belgeler daha sonra duyurulacaktır.

İNTİBAK EĞİTİMİ

İntibak eğitimi, adayların hazırlık ve 1’inci sınıf ayrımı yapılmış olarak Harp Okulu intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür. Eğitim sürecinde Harp Okulları Yönetmeliği çerçevesinde Harbiyelide olması gereken tüm özellikler aranır.

Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Harp Okulu K.lıkları tarafından karşılanmaktadır.

KHO’ya kesin kayıtları yapılan adaylar intibak eğitimine tabi tutulmaktadırlar. İntibak eğitimi Urla-Menteş/İZMİR bölgesinde bulunan eğitim kampında icra edilmektedir. İntibak eğitimi esnasında öğrencilerin temel askerlik nosyonu kazanmalarına yönelik eğitimleri yaptırılmaktadır.

İntibak süresi içerisinde öğrenci adaylarının Kara Harp Okulu eğitim ve öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmaları amaçlanmaktadır. Bu niteliklere ulaşan öğrenci adayları yemin ederek Kara Harp Okulu öğrencisi statüsüne geçmektedir.

Sayfa Başına Dön