English   Türkçe | 
  • Misafir Askerî Öğrenci    Dost ve müttefik 20 ülkenin Misafir Askerî Personeli Kara Harp Okulu'nda Harbiyeliler ile birlikte 4 yıl boyunca eğitim ve öğretim görerek temsil ettikleri ülkeler ile ülkemiz arasında dostane ilişkilerin güçlenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Kara Harp Okulu'nda öğrenim gören Misafir Askerî Personelin tüm işlemleri ile KHO'nun yurt dışında katıldığı ve KHO'da icra edilen uluslararası faaliyetlerle ilgili işlemleri yürüten karargah birimi Protokol ve İletişim Şube Müdürlüğü'dür. KHO'da her yıl Protokol ve İletişim Şube Müdürlüğü tarafından yurt içinde ve yurt dışında çeşitli uluslararası faaliyetler düzenlenmektedir.

Yurt içinde düzenlenen faaliyetlerden en kapsamlı olanı Uluslararası Harbiyeli Askerî Eğitim, Atış ve Tatbikat Haftası(UHASAT)dır. Faaliyet ilk olarak 2008 yılında düzenlenmiştir. Bu faaliyetler ile dost ve müttefik ülke kara harp okulları ile ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcı her ülkeden 1 subay ve 3 öğrenci davet edildiği bu faaliyet 7-10 gün sürelidir. Yurt dışında düzenlenen faaliyetler kapsamında yurt dışı tetkik gezileri, uluslararası geziler ile uluslararası faaliyetler için KHO tarafından yurt dışına gönderilen heyetler sayılabilir. 2018 yılında UHASAT faaliyetine 17 ülkeden 49 öğrenci katılmıştır.

Sayfa Başına Dön