العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 
  • Misafir Askeri Öğrenci Eğitimi    Dört yıl askeri lisede eğitim gördükten sonra Kara Harp Okulu'na gelen Misafir Askeri Personel, birinci sınıftan öğrenimine başlayabilmektedir. Kara Hap Okulu'nda eğitim dili Türkçedir. Bu nedenle, ülkelerden doğrudan gelen personel, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi görmeyi müteakip birinci sınıftan öğrenimine devam etmektedir. Türkçe dil bilgisi yeterli olanlar ise askeri lise kaynaklı öğrenciler gibi birinci sınıftan öğrenime başlayabilmektedir. Misafir Askeri Personel ile Harbiyeliler arasında ders geçme ve disiplin konularında ayrıcalık bulunmamaktadır.

    2015-2016 eğitim öğretim yılında Kara Harp Okulunda 20 ülkeden 323 Misafir Askeri Personel eğitim ve öğretim görmektedir. Bu personelin 51'i hazırlık sınıfında Türkçe eğitim almaktadır.


Sayfa Başına Dön