العربية        Pусский |  Français |  中文 |  English |    Türkçe | 
  • Misafir Askeri Öğrenci Eğitimi    Misafir Askeri Personel, birinci sınıftan öğrenimine başlayabilmektedir. Kara Hap Okulu'nda eğitim dili Türkçedir. Bu nedenle, ülkelerden doğrudan gelen personel, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi görmeyi müteakip birinci sınıftan öğrenimine devam etmektedir. Türkçe dil bilgisi yeterli olanlar ise askeri lise kaynaklı öğrenciler gibi birinci sınıftan öğrenime başlayabilmektedir. Misafir Askeri Personel ile Harbiyeliler arasında ders geçme ve disiplin konularında ayrıcalık bulunmamaktadır.

    2016-2017 eğitim öğretim yılında Kara Harp Okulunda 18 ülkeden 299 Misafir Askeri Personel eğitim ve öğretim görmektedir. Bu personelin 42'si hazırlık sınıfında Türkçe eğitim almaktadır.


Sayfa Başına Dön