English   Türkçe | 

Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı

Şanlı Türk tarihinin her döneminde muharebelerde, barışta ve spor dallarında, dosta güven düşmana korku veren Türk süvarisinin Türk tarihindeki yeri tarihin başlangıcına kadar varmaktadır. Savaş alanlarında eğitimi, hızı, taktiği, doktrini ile kendini kanıtlamış Türk süvarisi için, dönemin Harbiye nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından 1911 yılında Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu kurulmuştur. Balkan Harbi ve I. Cihan Harbi'nden dolayı bu okul kapanmış, cumhuriyetin kuruluşundan sonra 1922 yılında Manisa Alaşehir’de yeni bir talimgâh kurulmuş ve bu talimgâh 1925 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Binicilik eğitimlerinin ileri seviyeye ilerlemesi için o dönemde yurt dışına subaylar gönderilmiş ancak istenilen başarıya ulaşılamamıştır.
1930 yılında Suriye’de görevli Fransız Albert E. TATON eğitim için Türkiye’ye gelmiştir. Aynı zamanda bu dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle altyapı çalışmaları hızlanmış ve İstanbul Ayazağa’da bulunan binicilik okulu modernize edilmiştir. Yurt dışından atlar satın alınıp o dönemin en büyük binicilik okulu olan Fransız Saumur Binicilik Okuluna subaylar gönderilmiştir. II. Cihan Harbi'nden önce Türk süvarileri kendilerini Avrupa binicilik yarışma arenasında göstermiş ve dünyada ses getiren Mussolini Kupasını 2 Mayıs 1938 tarihinde kazanmışlardır. Bu yarışmayı kazanan süvariler o günden sonra Atatürk’ün süvarileri olarak anılmaya başlanmış olan Yüzbaşı Cevat GÜRKAN, Yüzbaşı Cevat KULA, Yüzbaşı Eyüp ÖNCÜ ve Üsteğmen Saim POLATKAN’dır. II. Dünya Savaşı sırasında Karaman’a taşınan talimgâh 1946 yılında tekrar Ayazağa’ya taşınarak burada Süvari Yarışmalar Grubu olarak binicilik faaliyetleri tekrar başlar. Ayazağa’da bulunan Süvari Yarışmalar Grubu 1978 yılında lağvedilmiş ve bu görevi Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği üstlenmiştir.
1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle meclis muhafız taburuna bir süvari takımı ilave edilmiştir ve bu takım 1921 yılında bölük seviyesine çıkarılmıştır. 1961 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında Süvari Grubu şeklinde teşkilatlanan birliğimiz 1965’de süvari sınıfının lağvedilmesiyle 1969 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Merasim Bölüğü adı ile tekrar teşkilatlandırılmıştır. Bu birliğe 1978 yılında Binicilik Ekibi ilave edilmesiyle birlik, Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği adını almıştır. Daha sonrasında 1984 yılında birliğimiz Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından ayrılarak, K.K.Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanmış, 1996 yılında bugünkü teşkilat yapısına kavuşmuş ve 2001 yılında Kara Harp Okulu Komutanlığı’na bağlanmıştır.

Sayfa Başına Dön