العربية        Pусский |  Français |  English |    Türkçe | 

Kara Harp Okulu BES Grup BaşkanlığıAmacımız:

Temel ve Savaş Beden Eğitimi dersleriyle amaç; Muharebe sahasının askerlerden beklediği ve zorunlu kıldığı fiziki güç ve moral niteliklerini; her türlü iklim, arazi ve muharebe şartlarında, çevik, her engeli aşan, savaşçı ruhu kazanmış, TSK’nın ihtiyacı TBE-SBE eğiticisi subaylar yetiştirmektir.

Misyonumuz:

 • Harbiyeli ve kursiyerlerin beden ve ruh gelişimlerini dikkate alarak, yaptırılacak ders içi ve ders dışı çalışmalarla sağlık durumlarını zararlı etkilere karşı korumak, kendilerini dayanıklı hale getirmek ve mümkün olan hallerde vücut duruş bozukluklarını önlemek ve gidermek,
 • Harbiyeli ve kursiyerlerde teorik çalışmaların doğuracağı zihinsel yorgunluğu Beden Eğitimi ve Sporun çeşitli etkinlikleriyle önlemek, onlarda çalışma ve yaşama şevkini artırmak, görevini, tabiatı, yurdunu ve toplumu seven, sağlam, dayanıklı, neşeli, centilmen ve sportmen olarak gelişimlerini sağlamak,
 • Fiziksel ve fizyolojik yeterlilik ile zihin ve moral arasındaki ilişkileri kavratmak, böylece kendine olan güven duygusunu geliştirerek verim gücünü azaltacak sebeplerin etkilerini ortadan kaldırmak,
 • Harbiyeli ve kursiyerlerin kendine olan güven, kendini kontrol edebilme, dikkat, çabuk ve isabetli karar verebilme, açık kalplilik, itaat, disiplin, askerlik, arkadaşlık, sevgi bağlılığı içinde iyi işbirliği, haklara kurallara saygı, fedakârlık, kendini iyiye yöneltme, sözünde durma gibi kişisel ve toplumsal alışkanlıklarını geliştirmek,
 • Beden eğitimi ve sporun önemi, insan organizması üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini öğreterek, Harbiyeli ve kursiyerlerin fizyolojik kapasitelerini geliştirmek, anaerobik ve aerobik dayanıklılıklarını artırmak.
 • Harbiyeli ve kursiyerlerin temel ve tamamlayıcı motorik özelliklerini ( kuvvet, sürat, beceri, koordinasyon, denge, esneklik ve dayanıklılığı ) geliştirmek,
 • Çeşitli fiziksel ve fizyolojik testlerle Harbiyeli ve kursiyerlerin kan dolaşımını, solunum fonksiyonlarını ve kas kuvvetini ölçmek, kontrol altında tutarak takibini yapmak ve geliştirmeleri için gerekli tedbirleri almak,
 • Temel ve Savaş Beden Eğitiminin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yeri, önemi ve uygulama esaslarını ortaya koyarak askeri personel için gerekliliğini ortaya koyarak gelişimlerini sağlamaktır.

Vizyonumuz:

Her türlü güç şartlarla mücadelelerde başarıya ulaşacak fiziksel, ruhsal ve fizyolojik yapıya sahip dünyanın en iyi askeri liderlerini yetiştirmektir.

Görevler:

 • Sporun mesleği ve sağlıklı yaşamı için gerekli olduğuna inanmış,
 • Spor yapma bilinci ve alışkanlığı kazanmış,
 • Yeterli fiziki yeteneği kazanmış,
 • Kıtalarda temel ve savaş beden eğitimi konularında “Eğiticilik” yapabilecek seviyeye ulaşmış muvazzaf subaylar yetiştirmektir.

Eğitimin İlkeleri

 • Harbiyelilerin bedenî yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ferdi becerilerin kazandırılması amacıyla TBE programı, bu eğitimde kazandırılan yetenekleri muharebede karşılaşılacak fiziki güçlükleri yenmek, kendine güveni geliştirmek ve uygun kondisyon seviyesine ulaştırmak amacıyla SBE programı uygulanacaktır.
 • Bu programlarla ilgili yönergeler esas alınarak tüm personelin öncelikle bireysel yeterliliğe ulaşması ve idame ettirilmesi, sporun sevdirilmesi, Harbiyelilerin ve bilahare kıtalarda Tk.K. olarak takım ve bölüğüne sporu etkin olarak nasıl icra ettireceğini öğreterek kısaca “eğitici eğitiminin verilmesi” sağlanacaktır.
 • Harbiyelilerin yeterli fiziki yeteneğe ve dayanıklılığa sahip olmasının yanında, esas itibarıyla sporu sevmesi ve alışkanlık haline getirmesi, sporun mesleği ve sağlıklı yaşamı için gerekli olduğuna inandırılması ve spor yapma bilincinin kazandırılması üzerinde durulacak ve derslerde motivasyonun sağlanması için gerekli olan ortam sağlanacaktır.
 • Harbiyeliler ve kursiyerlerde savaşçı ruhun kazandırılması maksadıyla, mücadele sporlarına özel önem ve öncelik verilecektir.
 • Mezun olacak öğrencilerin kıtalarda temel ve savaş beden eğitimi konularında “Eğiticilik” yapabilecek seviyeye ulaşması sağlanacaktır.
 • “Personelin fiziki yeteneği ne kadar güçlü olursa, o kadar verimli olur.” prensibi göz önünde tutulacaktır.
 • Harbiyelilerin dördüncü sınıfta zor ve meyilli arazide (kesik, sarp, kayalık, çetin arazi), gece, vücut ağırlığının % 45’i ağırlığındaki bir yükü (muharebe yükü/ortalama 33 kg) saatte 1.6 km.lik bir hızla 8 saatte 12 km yürüyecek ve 12’nci km.deki yürüyüş hedefine, müteakip göreve başlayacak şekilde, zinde varmasını sağlayacak fiziki dayanıklılığa ulaşmış olmaları esas alınacaktır.

Sayfa Başına Dön